Press "Enter" to skip to content

„Rodzina kształtuje charakter”

Centrum Promocyjno-Profilaktyczne „Rodzina” w Ptaszkowej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie literackim i plastycznym.  Celem konkursu, którego hasło w tym roku brzmi: ?Rodzina kształtuje charakter? jest podkreślenie roli rodziny w wychowaniu młodego pokolenia. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie tylko rodzice, ale także dziadkowie mają ogromny wpływ na prawidłowe formowanie postaw dzieci i młodzieży. Rodzina wielopokoleniowa jest wielkim skarbem, o który trzeba dbać i promować jej nieocenioną wartość. Starsi członkowie rodziny pomagają w dokonywaniu właściwych życiowych wyborów młodym ludziom. Bardzo ważne jest, by te życiowe wybory dokonywane były w oparciu o odpowiednie wartości i wzorce osobowe ukazane przez tych, do których młodzi ludzie mają zaufanie. Zapraszamy do refleksji nad tymi zagadnieniami i wyrażeniu ich w formie plastycznej lub literackiej.

Przy ocenie prac jury brać będzie pod uwagę staranność ich wykonania oraz zgodność z tematem i w konkursie plastycznym zgodność z formatem prac.

Regulamin konkursu: Konkurs plastyczny: W konkursie mogą brać udział uczniowie
od kl. I do kl. VIII szkoły podstawowej; III gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna i dorośli

Konkurs zostanie podzielony na kategorie wiekowe: KL. I ? III; IV ? VIII szkoła podstawowa; III gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna i osoby dorosłe.

Technika prac dowolna; format A4

Konkurs literacki: W konkursie mogą brać udział uczniowie od kl. IV szkoły podstawowej do kl. III gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna i dorośli

Konkurs zostanie podzielony na kategorie wiekowe: Kl. IV ? VIII szkoła podstawowa;
III gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalnadorośli.

Przyjmowane będą prace pisemne: wiersz, opowiadanie, list pamiętnik, reportaż itp. Prace prosimy nadsyłać do 5 października 2018 roku na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny, 33 ? 333 Ptaszkowa (z dopiskiem ? Forum).

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 21 października 2018 roku podczas XXI Parafialnego Forum Rodziny

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: