Dzień Niewinnych Dzieci Betlejemskich

Na pamiątkę Rzezi Niewinnych Dzieci Betlejemskich pomordowanych na rozkaz króla Heroda w Kościele obchodzone jest Święto Świętych Młodzianków. Przed Mszą Św. przedstawiony został montaż słowno-muzyczny przez dzieci i Młodzieżowy Zespół Muzyczny. Liturgię swym śpiewem uświetniła również Schola Dziecięca. Po Mszy Świętej wokół kościoła przeszła w milczeniu procesja, podejmująca cichą modlitwę przebłagalną za grzechy nieposzanowania życia.

Komentarze z Facebooka

Komentarz


Comments are closed