Press "Enter" to skip to content

Walne zebranie OSP Ptaszkowa

19 stycznia 2019 r. w OSP Ptaszkowa odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Wśród przybyłych na zebranie byli: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Nowy Sącz st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kadrowego st. kpt. mgr inż. Piotr Wysowski, Wicewójt Gminy Andrzej Poręba, Sołtys Marian Kruczek oraz Radni Gminy Grybów: Lucjan Janusz i Krzysztof Osmoła. W zebraniu wzięli udział również zaproszeni goście wspierający działalność OSP Ptaszkowa. Członkowie OSP Ptaszkowa wysłuchali sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i jednogłośnie udzielili Zarządowi OSP absolutorium za miniony rok. Przyjęli również plan działania oraz wydatków jednostki na bieżący rok. Wyróżniającym się członkom OSP wręczono odznaczenia. Otrzymali je również członkowie świętujący „okrągłe rocznice” działalności w Straży. Kończącym działalność w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych wręczono pamiątkowe statuetki.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: