Press "Enter" to skip to content

Życzenia…

Drodzy Moi

dni które przeżywamy, a które po raz kolejny są darem naszego Ojca Niebieskiego dla nas, są czasem naszego zatrzymania się, zadumy, modlitwy i naszego spotkania się… z bliskimi. Poprzez rekolekcje parafialne, spowiedź świętą. Liturgię Wielkiego Tygodnia, pieśni, adorację Pana Jezusa w ciemnicy i grobie wchodzimy także w siebie… swoje serca… Spotykamy się z Jezusem w Wieczerniku, Ogrodzie Oliwnym, na dziedzińcu wielkich tego świata, Kalwarii… Wpatrujemy się w postawę „bohaterów” tamtych wydarzeń… Pytanie: ile w nas z Piotra… Jana… Piłata… Kajfasza… Judasza… Szymona… Weroniki…

Życzę by ta perspektywa, przez przemianę naszego serca, dała nam Zmartwychwstanie z Chrystusem.

Chrystus Zmartwychwstał a w Nim nasze Zmartwychwstanie… Nie inaczej…

Ks. Józef Kmak
Proboszcz


Ciepłych, pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością a także radości, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja wszystkim mieszkańcom Ptaszkowej oraz jej sympatykom na całym świecie życzy

Marian Kruczek
Sołtys Wsi


 

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: