Press "Enter" to skip to content

Triduum Paschalne – Wielkanoc

Uroczystości Wielkiego Tygodnia rozpoczynają się w Wielki Czwartek i trwają aż do Wielkiej Niedzieli. Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Eucharystii. Wielki Piątek to pamiątka Męki Pana Jezusa, przedstawiona przez Ewangelię Świętego Jana. Centralnymi punktami tych uroczystości są odsłonięcie Krzyża a później złożenie Pana Jezusa do symbolicznego Grobu. Godziny wieczorne w tym dniu to adoracja przy Grobie, modlitwy, śpiewanie pieśni, m.in. przez młodzież oraz chór. Ostatnim punktem adoracji była Droga Krzyżowa przygotowana przez Ks. Mariusza Bawołka wraz z Młodzieżą z KSM.

Wielka Sobota to Ciemna Jutrznia i święcenie pokarmów. Wieczorne uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczynają się święceniem Światła i Wody. Na koniec liturgii kapłani z Liturgiczną Służbą Ołtarza w asyście straży i orkiestry prowadzą wiernych w uroczystej procesji rezurekcyjnej. Na czele procesji niesiony jest krzyż oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: