Press "Enter" to skip to content

Podsumowanie XXVII Gminnego Konkursu Czytelniczego

Za nami XXVII Gminny Konkurs Czytelniczy ph. „Wyobraźnią malowane – ilustracje do baśni Andersena” „Jestem Panem Andersenem”

22 maja 2019r. W Bibliotece w Ptaszkowej odbyło się podsumowanie konkursu literacko-plastycznego. Każdy uczestnik wykonał jedną pracę plastyczna dowolną techniką oraz napisał własną baśń, w której wystąpili bohaterowie z baśni Andersena. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.
Wzięło w nim udział 482 uczestników z 9 placówek bibliotecznych gminy Grybów.
W drodze lokalnych eliminacji do finału zakwalifikowano 183 prace konkursowe w tym 132 prace plastyczne i 50 literackich.

Komisja konkursowa w składzie:
• ks. Józef Kmak – proboszcz parafii Ptaszkowa
• P. Maria Majcher – dyr. GBP w Grybowie
• P Marta Janas – nauczyciel plastyki SP. nr 1 i nr 2
• P Marta Kmak – edukacja wczesnoszkolna SP. nr 1
• P Małgorzata Janusz – polonistka SP. nr 2
• P Zofia Litawa – polonistka SP. nr 2
• P Agnieszka Mól – polonistka SP nr 1

Dokonała oceny prac, kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu, zwracając uwagę na oryginalny pomysł, samodzielność i estetykę wykonania pracy. Z uwagi na dużą ilość nadesłanych prac komisja podjęła decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień równorzędnych.

Oto laureaci:

Prace plastyczne:

Kat. I Przedszkola – klasa”0”

I miejsce exaequo:
Sebastian Głąb – Stróże
Julia Bocheńska – Kruźlowa Niżna

II miejsce exaequo:
Nikola Migacz – Ptaszkowa
Magdalena Pajor – Cieniawa

III miejsce exaequo:
Amelia Polańska – Kruźlowa Niżna
Magdalena Broda – Florynka

Kat. II 1-3

I miejsce exaequo: Martyna Gruca – Kąclowa
Agnieszka Hajduga – Ptaszkowa

II miejsce exaequo: Kacper Jarosz – Binczarowa
Wiktor Obrzut – Biała Niżna

III miejsce exaequo: Aleksandra Udziela – Binczarowa
Magdalena Broda – Florynka
Wyróżnienia:

Karol Ptaszkowski – Ptaszkowa
Julia Hotloś – Stróże
Sebastian Machniewicz – Gródek

Kat. III 4-6

I miejsce exaequo: Katarzyna Ptaszkowska – Ptaszkowa
Dominika Ruchałowska – Ptaszkowa
Tomasz Gruca – Binczarowa

II miejsce exaequo: Paulina Główczyk – Kąclowa
Zuzanna Kogut – Cieniawa
Jakub Michalik – Binczarowa

III miejsce exaequo: Wiktor Bochenek – Cieniawa
Szymon Gucwa – Ptaszkowa
Mateusz Kieblesz – Florynka

Wyróżnienia:

Agnieszka Bochenek – Cieniawa
Natalia Polak – Ptaszkowa
Bartłomiej Ziębiec – Cieniawa

Kat. IV 7-8 i Gimnazjum

I miejsce Małgorzata Konior – Ptaszkowa
II miejsce Kamila Gruca – Kąclowa
III miejsce Monika Główczyk – Kąclowa

Wyróżnienie:
Julia Kramarczuk – Ptaszkowa

Prace literackie:

Kat. I 4-6

I miejsce exaequo: Maksymilian Hala – Biała Niżna
Karolina Góra – Kąclowa

II miejsce exaequo: Małgorzata Majerska – Ptaszkowa
Aleksandra Kruczek – Ptaszkowa

III miejsce exaequo: Julia Wierzchanowska – Gródek
Adam Matuszewski – Ptaszkowa

Wyróżnienia:
Gabriela Homa – Stróże
Nikodem Jarosz – Cieniawa
Oskar Gucwa – Kąclowa

Kat. II 7-8 i Gimnazjum

I miejsce exaequo: Paulina Skraba – Ptaszkowa
Faustyna Pękała – Kąclowa

II miejsce exaequo: Patrycja Gruca – Biała Niżna
Patrycja Góra – Kąclowa

III miejsce exaequo: Magdalena Kogut – Ptaszkowa
Oliwia Gryboś – Gródek

Ogółem nagrodzono i wyróżniono 46 prac w tym 31 prac plastycznych i 15 prac literackich. Na spotkaniu obecni byli:
Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, ks proboszcz parafii Ptaszkowa Józef Kmak, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Grybów Maria Michalik, przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Krzysztof Osmoła, sołtys wsi Ptaszkowa Marian Kruczek, dyrektor Gminnych Bibliotek Publicznych w Grybowie Maria Majcher, księgowa Gminnych Bibliotek Publicznych Anna Kiełbasa oraz przedstawicielki 9 placówek bibliotecznych gminy Grybów, które z rąk zaproszonych gości odebrały nagrody zwycięzcom poszczególnych placówek. Zwycięskie nagrody i dyplomy dzieci i młodzież z Ptaszkowej odebrała 26 maja br. podczas XX Majówki pod Jaworzem.
Nagrody wręczyli ks. Józef Kmak – proboszcz, ks. Mariusz Bawołek – wikary, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Grybów Maria Michalik, przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Krzysztof Osmoła.

Organizatorem konkursy była Gminna Biblioteka Publiczna w Ptaszkowej.
Fundatorem nagród był Urząd Gminy w Grybowie.

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy oraz drobne upominki za udział. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Organizator dziękuje wszystkim za owocną współprace.

Maria Kogut

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: