Press "Enter" to skip to content

Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

22 czerwca odbył się VII Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w którym wzięło udział 68 drużyn. Podczas Zlotu drużyny miały do pokonania ok 5 km trasę wiodącą przez Grybów i najbliższe okolice. Prócz walorów poznawczych

miejscowości, drużyny wykonywały zadania praktyczne ze sprzętem strażackim i poznawały zasady udzielania pomocy medycznej. O stronę edukacyjną prócz strażaków zadbali również funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: