Press "Enter" to skip to content

Pielgrzymka pod Krzyż na Postawnym

Około 90 osób wzięło udział w akcji „Polska pod Krzyżem” w Ptaszkowej, w ramach której pielgrzymowano od kościoła do krzyża na Postawnym w paśmie Jaworza. Pielgrzymi pod przewodnictwem Ks. Mariusza Bawołka oraz Ks. prałata Janusza Kiełbasy po drodze odmówili Drogę Krzyżową oraz trzy części Różańca. Już pod krzyżem, do którego dotarli o godz. 12.00 zebrani odmówili modlitwę „Anioł Pański”, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Modlitwę uznającą Chrystusa naszym Królem.

Miejsce do którego wędrowano bardzo mocno związane jest z dzisiejszym dniem. Dokładnie 110 lat temu, 14 września 1909 roku w tym miejscu został postawiony pierwszy, drewniany krzyż przez Kazimierza Grybla, wójta Gminy w Ptaszkowej w latach 1911-1914. 5 października 1909 roku ks. Jan Górnik dokonał poświęcenia tego krzyża. Intencją jego postawienia przez Kazimierza Grybla było uczczenie 115 rocznicy urodzin jego ojca Szymona Grybla urodzonego w 1794 roku. Tak ujął to Kazimierz Grybel w „Kronice rodzinnej” obejmującej 3 wieki tj. 1794 – 1863 – 1909. Drewniany krzyż z czasem uległ zniszczeniu, był także podpalany. Następnie w tym miejscu w 1923 roku Kazimierz Grybel postawił żelazny krzyż na kamiennej podstawie. Poświęcenia żelaznego krzyża dokonał ks. Ignacy Kołodziej. Na krzyżu wisiał blaszany wizerunek Jezusa. Po sprofanowaniu wizerunku Jezusa przez łemkowskich chłopców został on zdjęty z krzyża i umieszczony w domu fundatora gdzie nadal jest przechowywany. Historię tę zgromadzeni poznali dzięki panu Henrykowi Siedlarzowi – pasjonatowi lokalnej historii.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: