Press "Enter" to skip to content

Ptaszkowskie spotkanie opłatkowe

6 stycznia, w święto Trzech Króli Sołtys Ptaszkowej Marian Kruczek wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowali spotkanie opłatkowe dla wszystkich osób oraz przedstawicieli instytucji włączających się w życie Ptaszkowej. Wśród zaproszonych gości m.in. był Wicestarosta Antoni Koszyk z małżonką,  Radni Gminy Grybów z przewodniczącym Rady, Wicewójt Andrzej Poręba, Radni Rady Sołeckiej, dyrektorzy szkół, przedstawiciele OSP oraz członkinie i członkowie KGW. Modlitwę odmówił i opłatki pobłogosławił Ks. Prałat Janusz Kiełbasa. Z koncertem kolęd i życzeń wystąpiła grupa kolędnicza z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej. Zebranych gości odwiedził i życzenia złożył również Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: