Press "Enter" to skip to content

Zarząd OSP otrzymał absolutorium od Walnego Zgromadzenia strażaków

Podczas Walnego zgromadzenia Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej Zarząd OSP złożył sprawozdanie z działalności jednostki w 2019 roku. Przedstawił stan jednostki, akcje, wydarzenia, zawody, zloty, ćwiczenia i prace gospodarcze, w których druhny i druhowie brali udział. Przedstawił stan posiadanego sprzętu gaśniczego – na szczególną uwagę zasługują nabytki z 2019 roku, pozyskany dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości i Gminy Grybów samochód rozpoznawczo-gaśniczy TOYOTA HILUX oraz nowy Quad GOES zakupiony za nagrodę pieniężną z konkursu dla Najlepszej Jednostki OSP. Oba pojazdy bardzo przydały się podczas akcji poszukiwawczej w Binczarowej.

W ubiegłym roku jednostka OSP Ptaszkowa zanotowała 72 wyjazdy, w tym: 44 wyjazdy ratownicze, 5 wyjazdów do ćwiczeń, 23 wyjazdy „gospodarcze”. Działania ratownicze to: 13 wyjazdów do pożarów, 30 wyjazdów do miejscowych zagrożeń oraz 1 wyjazd do fałszywego alarmu. Zarząd jednostki otrzymał jednogłośnie absolutorium za poprzedni rok działalności.

Sprawozdaniu Zarządu oraz przedstawionym planom na następny rok przysłuchiwali się zaproszeni goście: Wicestarosta Antoni Koszyk, Wicewójt Andrzej Poręba, Radni Gminy Grybów Marian Kruczek i Krzysztof Osmoła, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu Paweł Motyka, Prezes Miejsko-Gminny OSP Gminy Grybów Paweł Fyda, Komend Miejsko-Gminny OSP Gminy Grybów Piotr Wysowski, Prezes Klubu LOK Snajper Józef Fiut oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie Ptaszkowej. W swoich przemówieniach Antoni Koszyk, Paweł Motyka oraz Paweł Fyda chwalili pracę jednostki i Zarządu, gratulowali osiągnięć oraz złożyli życzenia dla wszystkich druhów i ich rodzin na 2020 rok.

Zebranie było okazją również do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się druhnom i druhom oraz za kolejne lata działalności w OSP. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów OSP Ptaszkowa. Był też czas na wspominanie wesołych chwil z mijającego roku.

Podczas zebrania przeprowadzono zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na rehabilitację Milenki Michalik – córki naszych strażaków.

 

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: