Press "Enter" to skip to content

Pożegnanie Druha OSP

Z żalem i smutkiem informujemy, ze w dnia 28 lutego w wieku 60 lat zmarł ś.p. dh Maciej Bochenek członek czynny OSP  w Ptaszkowej. Ze strażą pożarną związany był od roku 2005 kontynuując tradycje strażackie swojego dziadka Macieja – członka komitetu założycielskiego naszej OSP. Tracimy kolegę zawsze chętnego do pomocy, zaangażowanego w prace społeczne na rzecz straży pożarnej i naszej miejscowości. Za zasługi na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz sportów obronnych odznaczony był Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Zawsze uśmiechnięty – taki pozostanie w naszej pamięci !

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: