Press "Enter" to skip to content

Komunikat Proboszcza Parafii Ptaszkowa

Biskup Diecezji Tarnowskiej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ogłasza postanowienia, które w następujący sposób będą obowiązywały w parafii Ptaszkowa:

  1. Ograniczony zostaje udział wiernych we wszystkich Mszach Świętych do najbliższej rodziny i osób zamawiających daną Mszę świętą, co dotyczy również pogrzebów. Decyzja ta wiąże się  z rozporządzeniem władz państwowych o ograniczeniu zgromadzeń do 50 osób.
  2. Zalecane jest korzystanie z radiowych, telewizyjnych i internetowych transmisji Mszy Świętych, zgodnie z dyspensą udzieloną przez biskupa diecezjalnego.
  3. Zawieszone zostają nabożeństwa pasyjne – Gorzkie Żale i Drogi Krzyżowe. Zalecane jest ich indywidualne i rodzinne odmawianie w domach.
  4. Zawieszone zostaje zanoszenie chorym komunii świętej przez szafarzy. Z posługą do chorych w wiatykiem będą udawać się kapłani.
  5. W dni powszednie, w które nie ma popołudniowej Mszy Świętej, czyli poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota – w kościele parafialnym od godziny 18:00 do 19:00 odbywać się będzie indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością Sakramentu Pokuty.
  6. Korzystanie w ciągu tygodnia z posługi kapłana w konfesjonale pozwoli uniknąć dużych zgromadzeń podczas spowiedzi przedświątecznej. Tym samym przestrzegany będzie rządowy zakaz gromadzenia się powyżej 50 osób.
  7. Niedzielna popołudniowa Msza Święta będzie sprawowana o godzinie 14:00.
  8. Kapłani każdego dnia o godzinie 20:30 będą modlić się modlitwą różańcową o ustanie epidemii oraz w intencji osób chorych, ich opiekunów i wszelkich służb.
  9. Zachęca się wszystkich parafian do indywidualnego włączania się w domach w tę modlitwę o 20:30.
  10. Wszystkie ustalenia obowiązują do odwołania, a proboszcz parafii w myśl Kodeksu prawa kanonicznego jest zobowiązany do podporządkowania się decyzji biskupa diecezjalnego.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnianie powyższych informacji wszelkimi dostępnymi sposobami aby dotarła do wszystkich mieszkańców parafii Ptaszkowa, by uniknąć sytuacji, gdy ktoś  z wiernych przyjdzie do świątyni a nie będzie mógł uczestniczyć w Mszy Św.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: