Komunikat Sołtysa Wsi Ptaszkowa

Informuję mieszkańców, że w placówkach handlowych na terenie Sołectwa Ptaszkowa są do pobrania deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje powinny być dostarczone najpóźniej do 08.05.2020 roku do Urzędu Gminy Grybów.

Z poważaniem 
Sołtys Marian Kruczek

Komentarze z Facebooka

Komentarz


Comments are closed