Press "Enter" to skip to content

USTALENIA DOTYCZĄCE LICZBY WIERNYCH, UCZESTNICZĄCYCH W NABOŻEŃSTWACH W PARAFII PTASZKOWA

W związku z najnowszymi decyzjami rządu o liczbie uczestników Mszy Świętej,  przeliczanych na wielkość powierzchni użytkowej danego kościoła informujemy, że w naszej świątyni może przebywać  równocześnie pięćdziesięciu wiernych.

 Celem ułatwienia bezpośredniego udziału w niedzielnej Mszy Świętej w dopuszczalnej liczbie osób, wprowadzamy następujące zasady:

  1. Pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy Świętej niedzielnej, mają osoby, które zamówiły intencje mszalne (zobowiązane są one do telefonicznego potwierdzenia udziału do środy danego tygodnia).

Uwaga! Nie obowiązuje ich poniższy podział na rejony.

  1. W obrębie parafii Ptaszkowa zostały wydzielone cztery rejony, z których w danym tygodniu miesiąca można zgłaszać chęć uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej, (również po telefonicznym potwierdzeniu od czwartku do soboty danego tygodnia).

– Rejon I – południe od Pasma Jaworza do drogi powiatowej –I niedziela miesiąca,
Rejon II – miedzy drogą powiatową a torami PKP – II niedziela miesiąca,
Rejon III – miedzy torami PKP a drogą krajową – III niedziela miesiąca,
Rejon IV – na północ od drogi krajowej – IV niedziela miesiąca.

  1. Znajdujący się w kościele powinni czuć się odpowiedzialni za siebie
    i innych, zachowując odległość dwóch metrów między osobami. Obowiązuje także nakaz noszenia masek.
  2. Przypominamy równocześnie, że ze względu na rządowy zakaz zgromadzeń, nie ma możliwości uczestnictwa w nabożeństwach stojąc na zewnątrz świątyni.
  3. Sugerujemy, by osoby starsze i dzieci brały udział w transmisjach internetowych, ewentualnie uczestniczyły w nabożeństwach w ciągu tygodnia.
  4. Podczas udziału we Mszach Świętych transmitowanych – w kościołach domowych, prosimy o powagę i szacunek dla nabożeństwa, wyrażający się w modlitewnej postawie i odświętnym stroju.
  5. Kilka uwag dotyczących pogrzebów:

– W pogrzebie uczestniczy najbliższa rodzina z terenu parafii (zgodnie z zaleceniem biskupa, pochówek na cmentarzu z jedną stacją).
– Prosimy o nieuczestniczenie osób (rodziny i bliskich) spoza parafii.
– Obowiązuje zakaz gromadzenia się na modlitwie w domu pogrzebowym.
– Informujemy, że po złagodzeniu ograniczeń, będą sprawowane Msze Święte pogrzebowe, w których będzie mogła uczestniczyć większa liczba osób i można będzie wtedy również zamawiać intencje mszalne pogrzebowej.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje nie są idealnymi rozwiązaniami. Bardzo prosimy jednak o respektowanie tych zasad, by uniknąć sytuacji dyskomfortowych i stresujących.
My kapłani, chcemy cieszyć się Waszą obecnością w kościele, ale równocześnie zobligowani jesteśmy dla wspólnego bezpieczeństwa, do bezwzględnego przestrzegania zarządzenia – jedna osoba na 15 m2

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: