Press "Enter" to skip to content

„25 Lat z Nami” – uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu

Dnia 24 czerwca 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej i Bibliotece Parafialnej w Ptaszkowej z udziałem Jubilata Ks. Prałata Józefa Kmaka proboszcza parafii Ptaszkowa, odbyło się uroczyste wręczenia nagród Laureatom konkursu literacko-plastycznego pn.”25 Lat z Nami”. Konkurs ogłoszony z okazji Srebrnego Jubileuszu probostwa Ks. Prałata Józefa Kmaka w naszej parafii.

Jubileusz parafianie uczcili pracami literackimi i plastycznymi, które w marcu 2020 r. zostały wyeksponowane w kościele parafialnym na wystawie pokonkursowej. Obecnie wszystkie nadesłane prace zostały zebrane w specjalnej księdze – można je zobaczyć pobierając jej skan tutaj.

Na uroczystości obecna była Pani Maria Majcher dyrektor Gminnych Bibliotek Publicznych w Grybowie. Laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki. Fundatorem nagród był Urząd Gminy w Grybowie. Na pożegnanie wszyscy uczestnicy spotkania stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Maria Kogut

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: