Press "Enter" to skip to content

Gminny Dzień Seniora

W niedzielę 4 października do ptaszkowskiej świątyni, na zaproszenie Wójta Gminy Grybów, Wiceprzewodniczącej Rady oraz Gminnego Ośrodka Kultury przybyli Starsi Mieszkańcy Gminy, aby świętować Dzień Seniora. W intencji Seniorów odprawiona została Msza Święta. Po niej życzenia Seniorom złożyli: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Michalik, Wójt Gminy Jacek Migacz oraz Wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego Antoni Koszyk. Dzień Seniora to szczególne święto – święto ludzi, którym należy się szacunek i uznanie za cały Ich trud życia. Dziękujemy im za ich opiekę, dobro, miłość, którą nas obdarzają, mądrość i wskazówki, które od nich otrzymujemy, a które w życiu są potrzebne i sprawdzają się. Życzymy im długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, rodzinnego ciepła, a każdy dzień niech dostarcza im wiele radości i uśmiechu na twarzy. Życzenia i podziękowania zostały skierowane do wszystkich Seniorów obecnych w kościele oraz tych, którzy nie mogli przybyć na to spotkanie ale łączyli się poprzez transmisję internetową tej Mszy Świętej.

W planach obchodów Dnia Seniora było spotkanie i poczęstunek dla Seniorów – niestety, sytuacja związana z pandemią nie pozwoliła na takie spotkanie. Po Mszy Świętej wszystkim przybyłym zostały wręczone prezenty przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: