Press "Enter" to skip to content

Zawiadomienie Zarządu Spółki Leśnej

Zarząd Spółki Leśnej w Ptaszkowej zawiadamia, że 24 października 2020 r. (sobota) odbędzie się pobór drzewa dla Współwłaścicieli Spółki Leśnej. Początek poboru o godzinie 9.00 na Jaworzu. Kolejne dni poboru to 26 i 27 października 2020. Pobór odbędzie się z zachowaniem ostrożności i w wymaganym reżimie sanitarnym.

Za Zarząd Spółki:
Konstanty Rysiewicz

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: