Press "Enter" to skip to content

Komunikat Zarządu Spółki Wodociągowej w Cieniawie

Zarząd Spółki Wodociągowej w Cieniawie apeluje do wszystkich użytkowników, by w związku z trudną sytuacją epidemiczną samodzielnie odczytywali stan wodomierzy, a dane z licznika podawali telefonicznie, za pośrednictwem sms, na numer 513-800-996, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@cieniawa.info, w terminie do 15 listopada bieżącego roku.
W treści wiadomości należy podać, imię, nazwisko, miejscowość z numerem domu, odczyt wodomierzy, oraz ilość zameldowanych osób w danej nieruchomości.
Na tej podstawie przedstawiciel spółki skontaktuje się z użytkownikami by uzgodnić formę płatności oraz termin weryfikacji odczytu.
W trosce o dobro użytkowników, jak również członków spółki, Zarząd zaleca również rezygnację z dokonywania wpłat gotówkowych u inkasenta, bezpieczną formą dokonywania opłat pozostają w takiej sytuacji przelewy elektroniczne.
W przypadku braku podania wskazania wodomierza w ww. terminie, przedstawiciel spółki będzie osobiście odczytywać i spisywać wskazania wodomierzy, oraz pobierał należność z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa oraz zachowania 2-metrowej odległości od Klienta.Liczymy na państwa zrozumienie i współpracę.
Zarząd Spółki Wodociągowej w Cieniawie.

 

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: