Press "Enter" to skip to content

Jubileusz małżeństw w Dniu Świętej Rodziny

W niedzielę 27 grudnia w tym roku obchodzone jest Święto Świętej Rodziny. W ten dzień parafia w szczególny sposób czci jubileusze małżeńskie. Na Mszy Świętej spotykają się pary, które w mijającym 2020 roku obchodziły 60-tą, 50-tą, 25-tą oraz 1-szą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Diamentowi oraz Złoci Jubilaci są wzorem szczególnie dla tych, którzy są na początku swojej drogi małżeńskiej, świętujących swoją pierwszą rocznicę oraz dla tych małżeństw, które świętują srebrne gody. Wszystkie pary stając przed ołtarzem odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie. Po Jubileuszowej Mszy Św. wszyscy Jubilaci otrzymali od parafii pamiątkowe dyplomy a Diamentowi i Złoci Jubilaci również gratulacje od Ks. biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża.

Czcigodni Jubilaci:

60-ta rocznica:

 • Antonina i Fryderyk Skraba
 • Krystyna i Mieczysław Ziółko

50-ta rocznica:

 • Teresa i Czesław Radzik
 • Maria i Jan Ziółko
 • Zofia i Bernady Radzik
 • Waleria i Jan Konior
 • Stanisława i Marian Kruczek
 • Maria i, Henryk Hosz
 • Zofia  Tadeusz Kruczek

25-ta rocznica:

 • Honorata i Zdzisław Radzik
 • Iwona i Robert Michalik
 • Iwona i Stanisław Pałubiak
 • Małgorzata i Józef Janusz
 • Barbara i Kazimierz Koszyk
 • Bożena i Andrzej Krok
 • Ewa i Marek Poręba
 • Mariola i Marian Poręba

1-sza rocznica:

 • Małgorzata i Wiesław Żaczyk

Miłość cierpliwa jest… Kor. 18,4
Wszystko nam dałeś,† co dać mogłeś Panie: † Żywot najczystszy † – a więc godzien krzyża, † I krzyż – lecz taki, † co do gwiazd Twych zbliża † Najwyższe dałeś w czasie powołanie! † Tchem dzieje świata † Tyś przegiął jak kłosy, † Do pełniejszego dla nas wszędzie żniwa; † Ziemiś nam ujął † – a spuścił niebiosy † I serce Twoje nas zewsząd przykrywa † Lecz wolną wolę musiałeś zostawić;

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: