Press "Enter" to skip to content

Życzenia Świąteczne

Dni które przeżywamy, pozwalają nam trwać przy Chrystusie, Jego miłości do nas, urealnionej w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Napełniamy Nim nasze serca, przestrzeń naszej codzienności… nasz świat. Życzę Moim Drogim Mi Parafianom i na różny sposób ludziom mi bliskim, by to trwanie przy Chrystusie, uczyniło z nas, podobnie jak z Apostołów, Świadków Jego Zmartwychwstania, tzn. mocą Jego Paschy,  przechodzenia z grzechu do świętości, fałszu do prawdy, nienawiści do miłości… by wreszcie przejść ze śmierci do ŻYCIA…

„Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!”

Ks. Józef Kmak
Proboszcz


Najlepsze życzenia: zdrowych, spokojnych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, przeżytych w rodzinnym gronie, radości z łask od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz nadziei z Jego Zmartwychwstania na lepsze jutro oraz zdrowia dla wszystkich Mieszkańców Ptaszkowej oraz jej sympatyków w kraju i zagranicą przesyła

Marian Kruczek
Sołtys Wsi

 

 

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: