Press "Enter" to skip to content

22. rocznica wizyty Św. Jana Pawła II w Starym Sączu – Diecezjalne Święto Rodzin

16 czerwca 2021 r. mija 22. rocznica mszy kanonizacyjnej bł. Kingi, którą na błoniach w Starym Sączu odprawił papież Jan Paweł II. Co roku przed ołtarzem papieskim gromadzą się rodziny z całej diecezji tarnowskiej na Diecezjalne Święto Rodziny, aby pod Ołtarzem Papieskim wspólnie się modlić.

Pan Stanisław Rola, mieszkaniec Ptaszkowej upamiętnił to historyczne wydarzenie wierszem „Ożywiony ślad Św. Jana Pawła II „

M.Kogut

Ożywiony ślad Ojca Św. Jana Pawła II

Radosny dzień 16 czerwca A.D. 1999
Wieńczy viktorią 21-letni okres
Nadziei cierpliwego oczekiwania
Tu wiedzieć nam trzeba
Iż w naszej relacji z niebem
Z reguły tak bywa
Że za tę cierpliwość w nagrodę
Z podwójną misją
Pierwszy apostoł naszych czasów
Na sądecką ziemię przybywa

Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa
Ojciec Św. w swej homilii uczy nas
Na przykładzie błogosławionej Kingi
Jak na tej ziemi żyć
I nieustannie do świętości dążyć

Jako niestrudzony pielgrzym
Naszych przełomowych czasów
Każe wracać nam do korzeni
Czyli fundamentu chrześcijańskich postaw
Jakie tworzone były
Od przyjęcia chrztu Polski
Przez prawdziwie oddanych ojczyźnie
Naszych wielkich przodków

W tym to panteonie
Swoje miejsce utrwaliła
Pani starosądeckich włości
Co życie swe w ciężkim dla ojczyzny
Rozbicia dzielnicowego czasie
Bogu i Polsce poświęciła

Jako że wywodziła się z zacnej
Węgierskiej królewskiej dynastii Arpadów
Od dzieciństwa zapatrzona
W swe drzewo genealogiczne
Które dało tej ziemi siedmioro świętych
Pragnęła w czystości do nich dołączyć


Pełniąc zaś obowiązki księżnej krakowskiej
Potrafiła bez trudu
Połączyć władzę z równoczesnym poszanowaniem
Oddanego pod jej opiekę ludu

A poddani w podzięce
Co ludzka mądrość wskazywała
Matką i opiekunką ją nazywali
Czym wdzięczność swej pani wyrażali

Trzeba nam również wspomnieć
Iż w krzewieniu narodowej kultury
Księżna Kinga też pierwsze skrzypce grała
Gdyż to w ojczystym języku
Pierwszą książkę „Psałterz Dawidowy” napisała

Przedstawiając historię przykładnego życia
Księżnej błogosławionej Kingi
Ojciec Św. przygotowuje wiernych
Do wiekopomnej chwili
Która po wsze czasy potwierdzać będzie
Podwójnie uświęcone miejsce

Tak też w tym pamiętnym dniu
W starosądeckim klasztorze Klarysek
Nim świt rozproszył nocy cienie
Nastąpiło wielkie poruszenie
Bowiem przeorysza zarządza
Fundatorki klasztoru wybudzenie

Tedy z siedemset siedmiu lat snu
Budź się królewno węgierska
Księżno krakowsko-sandomierska
Nie królewskie szaty
Jeno habit i białe zawicie
Sługi Bożej przywdziewaj Ty skrycie

Gdyż za królewski posag
Co dla ludu poświęciłaś
Poniewierkę tułaczą przez Tatarów zgotowaną
Jaką z pokorą na siebie przyjęłaś
Jak i dobro jakie poddanym czyniłaś
Taki czas nadchodzi
W którym za to
Nagrodę Tobie odebrać się godzi

Bez zbędnej skromności
Przyjmij to co Niebo daje
Gdyż dziś Najwyższy Pan z Niebios
Namiestnikowi swemu każe
Wynieść Ciebie na ołtarze

Pół miliona wiernych
Świadków aktu kanonizacyjnego
Przez Papieża Polaka dokonanego
Zezwala odtąd jako do Świętej
Prośby nasze słać do Ciebie
Byś w każdej ludzkiej potrzebie
Wstawiała Ty się za nami
U Pana Boga w Niebie

Ku pamięci przyszłych pokoleń
Na Sądecczyźnie nie zostały zatarte
Świętymi stopami wydeptane
Ślady pobytu naszego Ojca Świętego

Miejsce to tętni dziś
Religijnym życiem stanowiąc
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania
Imieniem Św. Jana Pawła II

A radosne obwieszczenie
Przyjęcia przez kościół
Błogosławionej Kingi w poczet świętych
Jak i papieskie przesłanie
O nieustanne do świętości zmierzanie
Przeniósł z bliskich nam Tatr
Pełen swej mocy halny wiatr
Przez Ojczyznę naszą
Na cały świat

Napisał: Stanisław Rola
Ptaszkowa, 16 czerwca 2021 r.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: