Press "Enter" to skip to content

I Komunia Św.

W niedzielę 15 maja w naszej parafii miało miejsce ważne wydarzenie – 42 dzieci z rodzin naszej parafii przeżywało uroczysty dzień I Komunii Świętej.  Dzieci wraz z rodzicami zgromadziły się na dziedzińcu kościoła przy dźwiękach utworów granych przez naszą parafialną orkiestrę. Po uroczystym powitaniu dzieci przez ks. Proboszcza Józefa Kmaka oraz błogosławieństwie dzieci przez rodziców, procesja złożona z liturgicznej służby ołtarza, orkiestry, kapłanów oraz dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców weszła do kościoła. Oprawę Mszy Świętej zapewniły dzieci pierwszokomunijne oraz ich rodzice. Kazanie wygłosił ks. Proboszcz, dzieci w towarzystwie swoich ojców lub ojców chrzestnych odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, aż wreszcie nastąpił ten ważny dla dzieci moment – przyjęcie Sakramentu I Komunii Świętej.

Dzieci za przygotowanie do Sakramentu podziękowały księżom, szczególnie przygotowującemu ich Ks. Mariuszowi Bawołkowi, swoim rodzicom oraz wychowawcom i dyrekcji obu szkół podstawowych. Gratulacje dzieciom i rodzicom złożył Ks. Proboszcz Józef Kmak. Również dołączamy się do życzeń i gratulacji!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: