Press "Enter" to skip to content

Stanisław Król z Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

20 maja br. 15 osób dołączyło do zacnego grona Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Wśród odznaczonych znalazł się Pan Stanisław Król z Ptaszkowej. Wręczenia odznaczeń dokonali starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

– Medale są przyznawane osobom, które wyróżniają się w pracy na rzecz lokalnej społeczności i rozsławiają Sądecczyznę w Polsce i poza jej granicami – mówił przewodniczący Rady Roman Potoniec. – Każda z uhonorowanych dzisiaj osób zasłużyła na docenienie za lata pracy społecznej i dbanie o naszą Małą Ojczyznę.

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej jest dla mnie zaskoczeniem i ogromnym wyróżnieniem. Dziękuję Panu Staroście i Radzie Powiatu Nowosądeckiego za przyznanie mi tego wyróżnienia a Panu Wójtowi Gminy Grybów i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Grybowie za zgłoszenie mojej kandydatury.
Wyróżnienie to dedykuję wszystkim tym, z którymi pracowałem i nadal pracuję na rzecz naszej lokalnej społeczności. Szczególnie mam na myśli Orkiestrę Dętą z Ptaszkowej, Chór Parafialny z Ptaszkowej i Zespół Regionalny „Echo Jaworza” z Ptaszkowej”

Stanisław Król

Serdeczne gratulacje!

Zdjęcia: – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: