Press "Enter" to skip to content

Poświęcenie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ptaszkowa

Przemarszem pododdziałów OSP Ptaszkowa i Pocztów Sztandarowych z OSP Miasta i Gminy Grybów prowadzonych przez Orkiestrę Dętą z Ptaszkowej do kościoła parafialnego w Ptaszkowej rozpoczęły się uroczystości poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ptaszkowa oraz pasowania nowych członków Młodzieżowych Drużyn pożarniczych. Pierwszym punktem uroczystości była Msza Święta odprawiona przez Ks. Kanonika Józefa Kmaka – proboszcza parafii Ptaszkowa w intencji żywych i zmarłych Członków OSP Ptaszkowa oraz ich Rodzin.

Po Mszy Świętej na placu przed remizą OSP Ptaszkowa odbył się uroczysty apel z okazji poświęcenia i przekazania pojazdów OSP oraz ślubowania oraz pasowania członków MDP. Apel rozpoczął meldunek złożony przez Dowódcę Uroczystości druha Piotra Wysowskiego – Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gminie Grybów. Meldunek przyjął druh Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

Kompanię Honorową na uroczystość stworzyli strażacy OSP Ptaszkowa. Dowódcą kompanii był druh Michał Pazgan. Poczet Sztandarowy tworzyli: druh Maciej Kmak – dowódca pocztu, druh Konrad Rysiewicz – sztandarowy oraz asystujący druh  Dawid Michalik. Poczet flagowy tworzyli: Bartłomiej Radzik – dowódca pocztu, Arkadiusz Bochenek – flagowy oraz Bartłomiej Pazgan – asystujący. Dowódcą Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych była druhna Jolanta Kiełbasa. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Ptaszkowej, której kapelmistrzem był Pan Marian Kiełbasa a  orkiestrą dyrygował Łukasz Kogut. Spikerem uroczystości był druh Karol Michalik.

Po meldunku druh Edward Siarka dokonał przeglądu pododdziałów. Po przeglądzie nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na masz i odegranie hymnu państwowego.

Następnie Prezes Zarządu OSP Ptaszkowa druh Damian Michalik przywitał zaproszonych gości, w śród nich: Wiktora Durlaka – Senatora RP, wspomnianego wcześniej druha Edwarda Siarkę – Posła na Sejm RP, Antoniego Koszyka – wicestarostę Powiatu Nowosądeckiego, Jacka Migacza – wójta Gminy Grybów, Radnych Powiatu Nowosądeckiego oraz Urzędu Gminy w Grybowie, st. bryg. Waldemara Kuźmę – Komendanta Miejskiej PSP w Nowym Sączu, st. bryg. Pawła Motykę – Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu i strażaków jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Grybów.

Następnie Ks. Proboszcz parafii Ptaszkowa Józef Kmak odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia samochodu pożarniczego TOYOTA HILUX DLX typ AN1P, Double Cab 2,4 D4D – SLRR oraz QUADa GOES CF 500 Atr 5L. Oba pojazdy służyły w jednostce OSP Ptaszkowa już od dwóch lat jednak pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie uroczystości poświęcenia i ich przekazania.

Przekazania poświęconych pojazdów Naczelnikowi OSP Ptaszkowa druhowi Danielowi Skrzypcowi i kierowcy druhowi Rafałowi Kruczkowi oraz przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Poseł Edward Siarka, Senator Wiktor Durlak, Wójt Gminy Jacek Migacz, st. bryg. Waldemar Kuźma oraz st. bryg. Paweł Motyka.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było złożenie Ślubowania nowych członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wyznaczona rota złożyła przyrzeczenia pożarnicze na sztandar, wszyscy ślubujący powtarzali treść przysięgi:

Ślubuje ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarna praca w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne.
Ślubuje przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP.
Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.
„Tak mi dopomóż Bóg”

Po przysiędze druh st. bryg. Paweł Motyka dokonał uroczystego pasowania każdego nowego członka MDP.

Następnie zasłużeni strażacy OSP z Ptaszkowej otrzymali odznaczenia i medale:

Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej odznaczeni zostali: Srebrnym Medalem druhna Anna Skrzypiec, Srebrnym Medalem druhna Katarzyna Budzyn.

Odznakę Honorową „zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej”: druh Stanisław Kiełbasa i druh Eugeniusz Michalik.

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża, w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi otrzymali: Odznakę II stopnia: druh Bartosz Król, druh Michał Mól, Odznakę III stopnia: druh Dawid Michalik, druh Piotr Michalik.

Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie, przyznane przez Starostę Nowosądeckiego otrzymali: Złote Jabłko Sądeckie: druhna Maria Hajduga, druh Stefan Rola i druh Piotr Chronowski. Srebrne Jabłko Sądeckie: druh Kazimierz Bagnicki, druh Wojciech Florek, druh Konstanty Rysiewicz, druh Daniel Skrzypiec, druh Janusz Kmak, druh Przemysław Michalik oraz druhna Monika Szubryt.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości Dowódca Uroczystości podał komendę do wyprowadzenia pocztów sztandarowych z placu uroczystości oraz  złożył meldunek o zakończeniu uroczystości. Wszystkich gości zaproszono do remizy OSP na okolicznościowy poczęstunek.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: