Press "Enter" to skip to content

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Ptaszkowa

W niedzielę 22 stycznia w remizie OSP w Ptaszkowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2022 tutejszej jednostki. Na zebranie w umundurowaniu wyjściowym przybyli wszyscy członkowie czynni jednostki oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście.  Wśród zaproszonych gości był

Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki, dh Paweł Motyka – V-ce Prezes ZOW ZOSP RP, dh. Piotr Wysowski – Komendant Miejsko-Gminny ZOMG ZOSP RP, Łukasz Dziedzic – Sekretarz ZOMG ZOSP RP, Józef Fiut – Członek Zarządu ZOW LOK, P. Maria Michalik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Marian Kruczek – Radny Gminy, Kazimierz Wróbel – Prezes Klubu HDK PCK przy NEWAG SA
oraz Ks. Proboszcz Józef Kmak i ks. Andrzej Dudzik.

W czasie zebrania sprawozdanie z działalności Zarządu OSP złożył jej Prezes Damian Michalik, z działalności jednostki oraz MDP sprawozdanie złożył Wiceprezes – Naczelnik jednostki Daniel Skrzypiec. Sprawozdanie finansowe złożyła Skarbnik Monika Szubryt a z przeprowadzonych kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Karol Michalik. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za swoją działalność w 2022 roku. Przekazał również plany pracy na 2023 rok.

Podczas zebrania statuetki za osiągnięcia sportowe otrzymali członkowie MDP którzy skończyli 16 lat: Iwona Hajduga, Kacper Kmak, Konrad Kogut, Adrian Lompart, Patryk Radzik, Bartłomiej Siedlarz i Mikołaj Waremczuk. Wręczono również odznaki za wysługę lat w OSP: 35, 25, 20  i 10 lat. Wśród odznaczonych był ks. Proboszcz Józef Kmak, który od 25 jest członkiem wspierającym w jednostce OSP Ptaszkowa.

 

 

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: