Press "Enter" to skip to content

Zmarł Krzysztof Osmoła – Radny z Ptaszkowej

W piątek 14 kwietnia br. w zabytkowym kościele w Ptaszkowej o godzinie 15 odbędzie się pogrzeb śp. Krzysztofa Osmoły – radnego Gminy Grybów obecnej kadencji, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

O śmierci radnego VIII kadencji poinformował Urząd Gminy Grybów. Śp. Krzysztof Osmoła zmarł w wieku 64 lat. Był radnym z okręgu nr 1 – Ptaszkowa, Cieniawa oraz Stara Wieś. W wyborach 2018 roku startował z list KWW Bezpartyjni Samorządowcy.

Śp. Krzysztof Osmoła z troską reprezentował mieszkańców swojej miejscowości. Wielokrotnie uczestniczył w wydarzeniach sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. Z uśmiechem dekorował zwycięzców. Pełen empatii rozmawiał ze sportowcami. Był zaangażowany w życie lokalnej społeczności, zarówno tej Ptaszkowskiej jak i Ziemi Grybowskiej. 

Śmierć radnego powoduje wygaśnięcie jego mandatu. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, komisarz wyborczy dokonana w takim przypadku obsadzenia mandatu. Obejmie go kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Źródło: Grybow24.pl

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: