Press "Enter" to skip to content

Ptaszkowa ma swoją Chorągiew Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II

Podczas Mszy Św. o godz. 11.00 w niedzielę 28 maja do Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II wstąpiło kolejnych trzech mężczyzn. Rytuał obejmował prośbę do Ks. Proboszcza o przyjęcie kolejnych członków do Zakonu, nałożenie ceremonialnego stroju Rycerzy Zakonu czyli płaszcza rycerskiego (mantulla) z herbem Zakonu, złożenie ślubowania przez kandydatów, błogosławieństwo nowych Rycerzy przez Ks. Proboszcza, założenie pektorału z białym sznurem (pierwszy stopień Wiary) oraz poświęconego różańca.

Podstawową jednostką organizacyjną Zakonu jest Chorągiew – musi ona liczyć minimum 6 członków. Do tej pory w Parafii Ptaszkowa było 3 Rycerzy Jana Pawła II. Przyjęcie kolejnych trzech członków do Zakonu pozwoliło na utworzenie Chorągwi Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II w parafii Ptaszkowa – w trakcie tej uroczystości powołano nową Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Chorągiew należy do komandorii Diecezji Tarnowskiej. Rycerze otrzymali też sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi.

Zawołaniem Braci Rycerzy jest zwrot: VIVAT IESUS! Odzewem: TOTUS TUUS!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: