Press "Enter" to skip to content

Delegacja z Ptaszkowej na odsłonięciu tablicy upamiętniającej pułkownika Władysława Kiełbasę w Gostyni na Śląsku

2 września delegacja z Ptaszkowej na zaproszenie Wójta Gminy Wyry wzięła udział w obchodach 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej  oraz wojny obronnej na Śląsku w Gostyni w powiecie mikołowskim, w gminie Wyry.

W trakcie uroczystości została odsłonięta tablica upamiętniająca pułkownika Władysława Kiełbasę, który pochodził z Ptaszkowej.

Uroczystość otwarła Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, przypominając wszystkim zgromadzonym o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Gostyni w pierwszych dniach września 1939 roku.

„W dniu 2 września 1939 roku na Odcinku Umocnionym „Mikołów” trwały zacięte walki pomiędzy atakującym siły polskie niemieckim Śląskim VIII Korpusem Armijnym i broniącymi się tutaj jednostkami Grupy Operacyjnej „Śląsk” ze składu Armii „Kraków”. Żołnierze 73 pułku piechoty pod dowództwem pułkownika Władysława Kiełbasy okazali wielki hart ducha, patriotyzm i przywiązanie do wolności. Bronili się w poczuciu głębokiej powinności i honoru, oddali ojczyźnie to co najcenniejsze, własne życie” – mówiła wójt.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył  ks. Zdzisław Pławecki, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni, a wśród koncelebransów był ks. prałat Józef Kmak, proboszcz parafii w Ptaszkowej.

Po Mszy św. nastąpił szczególny moment uroczystości. Przed pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 odsłonięto tablicę w hołdzie pułkownikowi Władysławowi Kiełbasie przy udziale organizatorów, fundatorów oraz rodziny poległego bohatera.

„Tablicą tą oddajemy hołd człowiekowi, który swoją odwagą oraz pogardą dla śmierci i niemieckiego okupanta, imponował nie tylko swoim żołnierzom, ale również stał się niedoścignionym ideałem męstwa dla kolejnych pokoleń Polaków” – wyjaśniła wójt.

Tablicę uroczyście odsłonił sołtys Ptaszkowej Marian Kruczek przy udziale Wiesława Kiełbasy – bratanka pułkownika Władysława Kiełbasy i w obecności przedstawiciela fundatora – Jana Kwaśniewicza, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Katowicach, przedstawiciela organizacji kombatanckich – Włodzimierza Czechowskiego oraz organizatora uroczystości – wójt Barbary Prasoł. Tablicę poświęcił ks. Henryk Skorupa, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach, dziekan dekanatu Łaziska.

Płk Władysław Kiełbasa urodził się w 1893 w Ptaszkowej. Podczas I wojny światowej walczył na frontach włoskim i rosyjskim. Został trzykrotnie ranny. W czasie służby na froncie włoskim, w 1918 wstąpił do polskiej organizacji wojskowej „Wolność”. 1 listopada 1918 jako ochotnik wstąpił do armii polskiej. 1 czerwca 1919 został awansowany na stopień kapitana. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej i wyprawie kijowskiej.

26 kwietnia 1938 otrzymał awans na podpułkownika i został przeniesiony do 73. pułku piechoty w Katowicach. 2 września 1939 roku został śmiertelnie ranny w kontrnatarciu na Wyry, Zmarł w szpitalu w Mikołowie. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari IV klasy i awansowany do stopnia pułkownika

Pułkownik Władysław Kiełbasa uważany jest na Śląsku za bohatera i wzór, wyrosły na wartościach jaką niesie wychowanie w tradycji rodzin gór Beskidu, co było podkreślane w przemówieniu profesora Andrzeja Olejko.

Inicjatywę upamiętnienia wielkiego bohatera pochodzącego z Ptaszkowej podjął Karol Ptaszkowski z synem Jarosławem, rodzinnie związani z Ptaszkową,  mieszkający w Oświęcimiu.

Pierwotnie tablica upamiętniająca Pułkownika Władysława Kiełbasę miała powstać w miejscu, w którym zginął, natomiast ostatecznie wójt Gminy Wyry wraz z przedstawicielami IPN, Oddział w Katowicach zaproponowali miejsce obok istniejącego od 1945 pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939, który powstał jako pierwszy w Polce po zakończonej II wojnie światowej w hołdzie ludu śląskiego żołnierzom bohaterom, którzy zginęli w ataku na hitlerowców pod Wyrami. W tym miejscu odbywają się coroczne obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej i jak pokreślił w swoim przemówieniu Jan Kwaśniewicz, to miejsce cały czas żyje, a postać Pułkownika Kiełbasy wymaga szczególnej pamięci.

W tej części uroczystości głos zabrał również ks. prałat Józef Kmak – proboszcz parafii w Ptaszkowej, który w nawiązaniu do formy upamiętnienia i miejsca, w którym zamontowano tablicę, podziękował za możliwość udziału w tym podniosłym wydarzeniu oraz za pamięć o naszym bohaterskim rodaku, która cały czas trwa na terenie Śląska.

W dalszej części uroczystości na wezwanie dowódcy wykonano Rotę i odczytano Apel Pamięci. Na koniec żołnierze oddali salwę honorową. Potem delegacje, w tym delegacja z Ptaszkowej złożyły pamiątkowe wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem.

W skład wojskowej asysty honorowej weszli członkowie Orkiestry Wojskowej w Bytomiu. Kompanię honorową Wojska Polskiego, poczet sztandarowy i flagowy wystawił 6 Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic. Wartę honorową przy tablicy upamiętniającej płk Władysława Kiełbasę wystawiło Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułku Piechoty

Po zakończonej uroczystości delegacja z Ptaszkowej w drodze powrotnej odwiedziła  grób pułkownika Władysława Kiełbasy na cmentarzu w Mikołowie.

W Święto Niepodległości w 2005 roku w naszym kościele w Ptaszkowej odbył się Koncert Niepodległościowy, w trakcie którego Jarosław Ptaszkowski z Oświęcimia przedstawił referat połączony z prezentacją zdjęć pt.:„Ostatni bój Pułkownika Władysława Kiełbasy, Ptaszkowianina, bohatera września 1939 roku.” Z treścią referatu można zapoznać się tutaj, pobierając plik PDF

Grzegorz Wysowski

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: