Press "Enter" to skip to content

Uroczystość odpustowa. Jubileusz i poświęcenie krzyża na Postawnem

Tegoroczna uroczystość odpustowa w parafii Ptaszkowa odbiegała od schematu przeżywanych dotychczas takich uroczystości w latach poprzednich. Msza Św, o godzinie 9.00 była mszą dziękczynną za 25 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Michalika pochodzącego z naszej parafii a od wielu lat pracującego w Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem w Niemczech oraz ks. Antoniego Lichonia, pochodzącego z parafii Grybów, od wielu lat związanego również z naszą parafią a pracującego na misjach w Peru. Przed mszą św. p. Lucyna Kmak i p. Adam Tokarz w imieniu całej wspólnoty parafialnej złożyli Jubilatom życzenia:

Czcigodni księża Jubilaci!
Z okazji Jubileuszu 25-lecia Kapłaństwa, w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej życzymy Wam wielkiej radości z każdego dnia kapłańskiej służby.
Niech dobry Bóg darzy Was zdrowiem i pokojem, a Matka Boża ma Was w Swej opiece i wyprasza potrzebne łaski, abyście dalej z odwagą i mocą kroczyli po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia.

Do życzeń dołączył się chór parafialny śpiewając Jubilatom gromkie Vivat!

Kazanie na mszy jubileuszowej wygłosił ks. rektor Andrzej Michalik.

Zupełnie inaczej niż zwykle wyglądała suma odpustowa. Z okazji setnej rocznicy postawienia w 1923 roku przez Kazimierza Grybla metalowego krzyża na Postawnem w paśmie Jaworza, dla uczczenia tej rocznicy oraz upamiętnienia miejsca spoczynku ofiar epidemii cholery i tyfusu w XVII – XVIII i XIX wieku suma odpustowa została odprawiona właśnie w tym miejscu – pod krzyżem na Postawnem. Wcześniej odrestaurowani krzyż oraz miejsce otaczające go, wyłożono kamieniem i głazami, ogrodzono ozdobnym łańcuchem oraz postawiono obelisk z tablicą upamiętniającą te wydarzenia. Spod kościoła parafialnego wierni przeszli na Postawne uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej prowadzonej przez Rycerzy Jana Pawła II. Sumie odpustowej przewodniczył ks. biskup Stanisław Salaterski, koncelebrowali: ks. proboszcz Józef Kmak, ks. Andrzej Michalik, ks. Stanisław Janusz, ks. Bogusław Pociask SCJ  – proboszcz parafii Florynka, ks. Mariusz Bawołek, ks. Antoni Lichoń i ks. Andrzej Dudzik.

Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia krzyża i tablicy pamiątkowej oraz miejsca spoczynku zmarłych podczas epidemii. Jak w każdej ważnej uroczystości w naszej parafii tak i na Postawnem licznie zgromadzonym wiernym towarzyszyła Orkiestra Dęta z Ptaszkowej. O bezpieczeństwo dbali i opiekę medyczną zapewnili druhny i druhowie OSP Ptaszkowa.

Po mszy św. ks biskup wręczył złote medale Biskupa Tarnowskiego Dei Regno Servire nadawane w uznaniu zasług w dziele budowania Królestwa Bożego w Diecezji Tarnowskiej. Otrzymali je: Państwo Kazimiera i Kazimierz Januszowie – za wieloletnie opiekowanie się krzyżem na Postawnem i kultywowanie przez wieki z całą rodziną pamięci o tym miejscu, Schola parafialna oraz Oddział Parafialny Caritas – za 25 lat działalności dla dobra parafii.

Na koniec uroczystości dla najmłodszych były słodycze przygotowane przez ks. proboszcza a dla wszystkich kołacze upieczone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: