Press "Enter" to skip to content

Jubileusze małżeństw w niedzielę Świętej Rodziny

W niedzielę, która wypadła w ostatni dzień Starego Roku obchodzono Święto Świętej Rodziny. W ten dzień nasza parafia parafia w szczególny sposób czci jubileusze małżeńskie. Na Mszy Świętej o godz. 11.00 spotykają się pary, które w mijającym roku obchodziły 60-tą, 50-tą, 25-tą oraz 1-szą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Diamentowi oraz Złoci Jubilaci są wzorem dla tych małżeństw, które świętują srebrne gody. ale szczególnie dla tych, którzy są na początku swojej drogi małżeńskiej, świętujących swoją pierwszą rocznicę. Wszystkie pary stając przed ołtarzem odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie. Po Jubileuszowej Mszy Św. wszyscy Jubilaci otrzymali od parafii pamiątkowe dyplomy a Diamentowi i Złoci Jubilaci również gratulacje od Ks. biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża.

W mijającym roku swoje jubileusze obchodzili:

60. rocznica:
Krystyna i Kazimierz Serafinowie

50. rocznica:
Stanisława i Józef Michalikowie
Zenona i Antoni Ogorzałkowie
Ewa i Aleksander Ptaszkowscy
Maria i Józef Porębowie

25. rocznica małżeństwa:
Iwona i Leszek Siedlarzowie
Bożena i Piotr Porębowie
Anna i Krzysztof Janusowie

1. rocznica:
Patrycja i Dominik Martuszewscy

Dla czcigodnych Jubilatów gromkie vivat i sto lat zaśpiewał nasz parafialny chór.

Miłość cierpliwa jest… Kor. 18,4
Wszystko nam dałeś,† co dać mogłeś Panie: † Żywot najczystszy † – a więc godzien krzyża, † I krzyż – lecz taki, † co do gwiazd Twych zbliża † Najwyższe dałeś w czasie powołanie! † Tchem dzieje świata † Tyś przegiął jak kłosy, † Do pełniejszego dla nas wszędzie żniwa; † Ziemiś nam ujął † – a spuścił niebiosy † I serce Twoje nas zewsząd przykrywa † Lecz wolną wolę musiałeś zostawić;

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: