Press "Enter" to skip to content

Zebranie sprawozdawcze OSP Ptaszkowa

21 stycznia w remizie OSP odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków OSP Ptaszkowa za 2023 rok. Przybyli na zebranie druhny i druhowie wysłuchali sprawozdań z działalności jednostki w ubiegłym roku i jednogłośnie udzielili całemu Zarządowi absolutorium. Również jednogłośnie przyjęto przedłożone uchwały. Miniony rok był bardzo bogatym rokiem nie tylko w wydarzenia, ale i pod względem finansowym. Jeszcze nigdy nasza jednostka nie dysponowała pond milionowym budżetem. Wszystko to za sprawą dotacji na zakup nowego samochodu pożarniczego. Zakup samochodu został rozliczony w ubiegłym roku a obecnie druhowie OSP Ptaszkowa oczekują na jego przybycie.

Zebranie było też okazją do wręczenia odznaczeń i medali dla druhów OSP.. Medalem za Zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
Złotym – dh Monika Szubryt
Srebrnym: dh Jolanta Kiełbasa
Brązowym: dh Lucyna Martuszewska – Łacny oraz dh Jan Podwika
Medalem honorowym „Zasłużony dla pożarnictwa ziemi sądeckiej”: dh Józef Kruczek.
Wyróżnieniem honorowym Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Jabłko Sądeckie” wyróżniony został dh Przemysław Michalik.
Wręczono: również „Odznaki za wysługę lat” oraz „Odznaki MDP”.
Specjalną nagrodę Zarząd OSP wręczył druhowi Piotrowi Hajdudze za poświęcenie największej ilości czasu jednostce i szczególne dbanie o sprzęt pożarniczy.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście, w śród nich: st. bryg. Paweł MotykaPrezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Nowym Sączu, Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu,  mł. bryg. Piotr Wysowski – Komendant Miejsko – Gminny OSP w Grybowie, dh Stanisław Mikulski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP w Grybowie, Pan Łukasz Dziedzic – Sekretarz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Grybowie. Ponadto: Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk, Radna Powiatu Nowosądeckiego Anna Radzik, Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Michalik, Sołtys Wsi oraz Radny Marian Kruczek, Radny Stanisław Ptaszkowski, z LOK „Snajper” Józef Fiut oraz Kazimierz Wróbel.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: