Press "Enter" to skip to content

Chorągiew Zakonu Rycerzy JP II

W niedzielę 28 maja w parafii Ptaszkowa powołano nową Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Chorągiew należy do komandorii Diecezji Tarnowskiej.do Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II. Chorągiew to podstawowa jednostka organizacyjna Zakonu, musi ona liczyć minimum 6 członków. W trzecią Niedzielę Adwentu 2022, zwaną „Gaudete”, czyli „Radujcie się” w parafii Ptaszkowa miało miejsce uroczyste przyjęcie 3 mężczyzn do Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II. Rycerze zostali przyjęci wóczas do działającej w Nowym Sączu Chorągwi Zakonu. Wstąpienie do Zakonu kolejnych trzech członków z parafii Ptaszkowa pozwoliło na utworzenie własnej Chorągwi Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II w parafii Ptaszkowa Rycerze otrzymali sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi.

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła, jaką jest parafia, w której Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew. Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Wielką Kapitułą.

Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli. Nazwa Chorągwi nosi nazwę patrona parafii. Każdą nową Chorągiew powołuje do życia Prowincjał lub Generał, od którego otrzymuje ona sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi. Członkowie Chorągwi, wybierają spośród siebie na roczną kadencję oficerów, będących władzą wykonawczą Chorągwi. Komandoria – tworzą ją wszystkie Chorągwie działające na terenie danej Diecezji, a na jej czele stoi wybierany na trzy lata Komandor, który jest odpowiedzialny za kontakty z Biskupem diecezjalnym i koordynowanie działań rycerstwa w danej diecezji. Prowincja Krajowa – tworzą ją wszystkie Komandorie. Na czele Prowincji stoi Prowincjał, którego na czteroletnią kadencję wybierają Komandorzy.

O działaniach podejmowanych w parafii przez tutejszą Chorągiew można przeczytać wybierając filtr: Rycerze JP II

 

%d bloggers like this: