Książka „Edukacja w terenie”

W ramach programu „Ochrona środowiska przez edukację w terenie” ukazała się publikacja poświęcona PTASZKOWEJ. W książce wydanej staraniem stowarzyszenia „Turystyczna Wieś Retro” znaleźć można informacje na temat dziejów Grybowa i okolicznych wsi. Lektura ta to także źródło wiedzy o faunie i florze, środowisku geograficznym i warunkach klimatycznych PTASZOWEJ. Książka „Edukacja w terenie” wspomaga realizację działań na rzecz edukacji ekologicznej związanych z istniejącą w naszej wsi ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNĄ


No i zaczynamy

Wraz z nadejściem Nowego Roku zaczynamy śledzić wydarzenia, które miały lub będą mieć miejsce w Ptaszkowej! Od zespołu pracującego nad stroną dla wszystkich odwiedzających wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!