Press "Enter" to skip to content

Parafialna Rada Duszpasterska

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej
23 października 2022 r.

Z urzędu:

 • Józef Kmak – proboszcz
 • Andrzej Dudzik – wikariusz

Z nominacji proboszcza:

 • Janus Jakub
 • Kmak Lucyna
 • Matuszewski Bogumił
 • Siedlarz Faustyna

Z wyboru parafian:

 • Chronowski Piotr
 • Grybel Bolesław
 • Janus Zofia
 • Konior Janusz
 • Kogut Łukasz
 • Król Janusz
 • Rolka Janusz
 • Tokarz Adam

Członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego
parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej, dekanat Grybów:

1. ks. Proboszcz Józef Kmak – przewodniczący

2. ks. Wikariusz Andrzej Dudzik

3. PT. Księża Rezydenci:

 • ks. Jan Grybel
 • ks. Janusz Kiełbasa

4. Franciszkański Zakon Świeckich:

 • Krzysztof Michalik

5. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej:

 • Marcin Janusz – z-ca przewodniczącego (tel.: 660868334)
 • Stanisław Michalik
 • Janusz Ogorzałek
 • Janusz Rolka

6. p. Kościelny: Czesław Siedlarz

7. p. Organista: Jacek Janus

8. Katechetka: Barbara Siedlarz – sekretarz (tel.: 606134291; e-meil: barbaras1@interia.pl)

9. Rada Duszpasterska:

 • Janusz Rolka
 • Stanisław Filipowicz
 • Stanisław Król
 • Marian Kruczek
 • Henryk Siedlarz
 • Janusz Ogorzałek
 • Józefa(a) Janusz
 • Stanisława(a) Górska
 • Barbara Siedlarz
 • Lucyna Kmak
 • Adam Chronowski
 • Damian Janusz

10. Poradnia Rodzinna: Anna Radzik

11. Liturgiczna Służba Ołtarza: Szymon Ptaszkowski

12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży: Faustyna Siedlarz

13. Dziewczęca Służba Maryjna: Aleksandra Frączek

14. Parafialny Oddział „Caritas”: Stanisława(a) Górska

15. Chór: Bożena Poręba

16. Orkiestra: Janusz Król

17. Koło Gospodyń Wiejskich: Krystyna Siedlarz

18. Ochotnicza Straż Pożarna: Andrzej Zaczyk

19. Zespół Regionalny „Echo Jaworza”: Agata Niepsuj

20. Nauczyciele: Bożena Kogut

Ks. Józef Kmak
Proboszcz

%d bloggers like this: