Press "Enter" to skip to content

Franciszkański Zakon Świeckich

Pokój i Dobro!

Franciszkański Zakon Świeckich – Wspólnota w Ptaszkowej, dziękuje wszystkim Ofiarodawcom za ofiary za zrobione ręcznie przez przedstawicieli Wspólnoty różańce, zebrane w dniu odpustu parafialnego 17 września 2023 roku.
Pragniemy poinformować, że za różańce, na potrzeby Domu Samotnej Matki w Tarnowie (który utrzymuje się z ofiar) zebrano ogółem 3 733,10 zł. (trzy tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 10 groszy).
Kwota ta w całości przekazana zostanie na konto Domu Samotnej Matki w Tarnowie.

W imieniu Wspólnoty dziękuje
brat Krzysztof Michalik,
przełożony Wspólnoty Miejscowej FZŚ.

Wizytacja Braterska i Pasterska oraz Kapituła
Wspólnoty Miejscowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii
pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej

 W dniu 06.06.2021 r. odbyła się Wizytacja Braterska i Pasterska oraz Kapituła Wspólnoty Miejscowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej.
Wizytację przeprowadzili: Przełożona Regionu Krakowskiego Siostra Jadwiga Wojas ofs oraz Asystent Regionalny o. Robert Miller OFM Cap.

W trakcie VII Kapituły dokonano wyboru Rady Wspólnoty na kolejną kadencję.

Skład wybranej Rady:

Przełożony: br. Krzysztof Michalik ofs, tel. 600-401-405, e-mail: Karol.michalik@interia.eu
Zastępca przełożonego:  br. Henryk Hosz,

Członkowie Rady:

s. Krystyna Serafin ofs,
s. Agata Niepsuj ofs,
s. Barbara Siedlarz ofs,
s. Genowefa Michalik ofs.

 Rys historyczny Wspólnoty

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej została Kanonicznie Erygowana w dniu 13 stycznia 2002 r. przez Ministra Prowincjalnego Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych OO Bernardynów, o. Romualda Koślę ofm, któremu towarzyszył Sekretarz Prowincji br. Azariasz Hess ofm, oraz o. Józef Wawro ofm.

Br. Henryk Hosz ofs, imię zakonne Jacek, profesję wieczystą złożył 06.01.1979 r., a br. Stanisław Tokarz ofs, imię zakonne Antoni, profesję wieczystą złożył 13.01.1980r.  Brat Henryk i br. Stanisław swoje powołanie realizowali we Wspólnocie w Grybowie. Obaj bracia zostali przeniesieni do nowopowstałej Wspólnoty FZŚ w Ptaszkowej.

W dniu 28 maja 2000 r. Siostry: Zofia Gryboś ofs, Stanisława Kiełbasa ofs, Krystyna Serafin ofs, Maria Tokarz ofs, Agata Niepsuj ofs, Barbara Siedlarz ofs oraz Bracia: Stanisław Michalik ofs i Henryk Siedlarz ofs – zostali przyjęci do nowicjatu.

W dniu 03.06.2001 r, w obecności Przełożonej Regionu Krakowskiego FZŚ, s. Haliny Wideł ofs, o. Franciszka Rydzaka ofm, br. Henryka Hosza oraz Przełożonego Wspólnoty FZŚ z Grybowa br, Henryka Rzemińskiego ofs Siostry: Zofia Gryboś ofs, Stanisława Kiełbasa ofs, Krystyna Serafin ofs, Maria Tokarz ofs, Agata Niepsuj ofs, Barbara Siedlarz ofs oraz Bracia Stanisław Michalik ofs i Henryk Siedlarz ofs, – złożyli profesję wieczystą.

Siostry: Stanisława Kmak ofs, Stanisława Niemaszyk ofs oraz Elżbieta Gajdosz ofs, w tym dniu zostały przyjęte do nowicjatu.

W dniu 28 lipca 2002r, odeszła do Pana s. Zofia Gryboś.

W dniu 3 lipca 2005r siostry: Stanisława Kmak ofs i Elżbieta Gajdosz ofs złożyły profesję wieczystą. W tym dniu br. Henryk Hosz ofs, świętował 25 – lecie swojej obecności we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Dnia 1 października 2005 r. swoją profesję wieczystą złożyła /nieobecna 3 lipca  z powodu choroby/ s. Stanisława Niemaszyk ofs.

W dniu 29.01.2006 r., odszedł do Pana br. Stanisław Tokarz ofs.

Po długiej chorobie w dniu 15.04.2006 r. s. Stanisława Niemaszyk ofs. Powróciła do domu Ojca.

W dniu 08 grudnia 2007 r. zostali przyjęci do nowicjatu: s. Genowefa Michalik ofs i br. Krzysztof Michalik ofs,. Swoją profesję wieczystą s. Genowefa Michalik i br. Krzysztof Michalik złożyli 8 grudnia 2011r.

W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia roku Pańskiego 2016 r., odeszła do Pana s. Stanisława Kmak ofs.

W 2021 roku minęła  20 rocznica  profesji wieczystej: siostry Stanisławy Kiełbasa ofs, Krystyny Serafin ofs, Marii Tokarz ofs, Agaty Niepsuj ofs, Barbary Siedlarz ofs oraz br. Stanisława Michalik ofs i Henryka Siedlarz ofs.

Wspólnota Miejscowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej w styczniu 2022 roku świętować będzie 20 rocznicę Kanonicznego Erygowania.

Miejsce i czas spotkań Wspólnoty

Miejsce spotkań: sala przy plebani kościoła parafialnego w Ptaszkowej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy świętej o godz. 14.

br. Krzysztof Michalik

%d bloggers like this: