Press "Enter" to skip to content

Liturgiczna Służba Ołtarza

Grupa Aspirantów, Ministrantów i Lekrorów w Parafii Ptaszkowa liczy obecnie 40 osób. Są to chłopcy – uczniowie tutejszych szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi oraz Gimnazjum. Nie brakuje też osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekę nad Grupą Liturgiczną pełni od dnia 29 sierpnia 2011 roku Ks. Bogusław Sobusiak.
Prezesem jest uczeń Gimnazjum Adam Chronowski a funkcję zastępcypełni Krzysztof Janusz – również uczeń Gimnazjum.
Głównym zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest posługa przy ołtarzu w czasie Mszy Św. a także ich obecność przy różnych uroczystościach religijnych, szkolnych, patriotycznych czy państwowych.
Formacja religijno – liturgiczna sprowadza się do cotygodniowych spotkań z księdzem opiekunem (sobota, godz. 8.00), wspólnych spotkań przy okazji pełnienia służby przy ołtarzu czy w szkole. Organizuje się również wspólne wycieczki rowerowe, mecze piłki nożnej czy ogniska. Aspiranci i Ministranci wykazują również własną inicjatywę podsuwając księdzu opiekunowi ciekawe formy wspólnego spędzania czasu, w celu pogłębiania swej wiedzy religijnej.
Każdy Aspirant i Ministrant podejmuje służbę przy ołtarzu raz w tygodniu a także w niedzielę i święta według ustalonych grup. Godnym podkreślenia jest duży zapał w służeniu, zdyscyplinowanie i frekwencję. Wielu z chłopców podejmuje również służenie nadobowiązkowe.
Poszczególni Ministranci towarzyszą Kapłanowi w okresie świąt Bożego Narodzenia przy duszpasterskich odwiedzinach rodzin w naszej parafii. Rozprowadzają prasę katolicką naszym wiernym a także przeprowadzają zbiórki do puszek na różne – wyznaczane przez Kurię Diecezjalną – cele charytatywne czy misyjne.

Ministranci

W czasie wakacji Aspiranci i Ministranci biorą udział w tzw. Oazach „Wakacje z Bogiem”, gdzie mają okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami z innych parafii naszej diecezji.
Po ukończeniu szkoły podstawowej wielu z Ministrantów wstępuje w szeregi Lektorów i Kantorów. Po uczestnictwie w Kursie Lektorskim czytają oni Słowo Boże w kościele a śpiewem upiększają liturgię. Grupa Lektorów liczy obecnie 11 osób.

Ministranci Ministranci

Ksiądz Bogusław Sobusiak jako pierwszy od wielu lat posłał lektorów naszej parafii na Kurs Ceremoniarza i Animatora Diecezji Tarnowskiej. Wybrani lektorzy zdobywają na nich dużo większą wiedzę niż na kursach lektorskich, aby wspomagać prowadzenie grup w naszej parafii, ale przede wszystkim by służyć parafii w organizacji asyst na wszystkie uroczystości. Ich uczestnictwo we mszy świętej znacznie ułatwia celebrację księżom, ale i pomaga naszemu panu kościelnemu w przygotowaniu wszystkich parametrów liturgicznych, szat i ksiąg. Kurs ukończyli: Łukasz Górski, Adam Chronowski, Krzysztof Janusz, Szymon Ptaszkowski oraz Wojciech Janus.

Nasz Ksiądz Proboszcz Józef Kmak służy nam swoim duszpasterskim doświadczeniem, postawą życzliwości i otwartości.

Zarówno Aspiranci jak i Ministranci a także Lektorzy sięgają po prasę religijną ukierunkowaną na sprawy związane z Liturgiczną Służbą Ołtarza.

%d bloggers like this: