Press "Enter" to skip to content

Parafialny Oddział „CARITAS”

Parafialny oddział „Caritas” został założony w grudniu 1998 roku. Obecnie liczy 15 członków. Zgodnie ze swymi statutowymi założeniami, „Caritas” uczestniczy na terenie parafii w różnorodnych inicjatywach pomocy osobom starszym, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

Podobnie jak w całej diecezji, przed świętami Bożego Narodzenia prowadzona jest sprzedaż wigilijnych świec i opłatków. Tradycją też stało się, że w okolicy 4 grudnia po Ptaszkowej wędrują Mikołaje z życzeniami świątecznymi i skromnymi upominkami, a w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu organizowane jest spotkanie opłatkowe.
Z kolei w okresie Świąt Wielkanocnych prowadzona jest sprzedaż baranków.

Zarówno przed Świętami Bożego Narodzenia jak i Wielkanocy udzielana jest pomoc finansowa dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Działalność parafialnego oddziału „Caritas” nie ogranicza się tylko do świąt. W lipcu chorzy z parafii uczestniczą w autokarowej pielgrzymce do Tuchowa na specjalne nabożeństwo odpustowe. Natomiast przez cały rok „Caritas” rozdziela żywność dla rodzin potrzebujących.

Stanisława Górska

%d bloggers like this: