More from: misje

Czas Misji Świętych w Ptaszkowej

Od 1 do 8 maja 2016 w Ptaszkowej trwają Misje Święte mające duchowo przygotować całą parafię do uroczystości dedykacji kościoła w dniu 14 maja. Misje prowadzą Ojcowie Redemptoryści: O. Ireneusz Homoncik i O. Józef Szczecina. Każdy z kolejnych dni Misji Świętych przebiegał pod innym hasłem: Bóg jest Miłością, Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie, „Oto Matka Twoja”, Wiara i nawrócenie, Powołani do życia wiecznego, Jezus Chrystus […]