Press "Enter" to skip to content

Wspaniała zabawa podczas Spartakiady

Pomimo obaw organizatorów, a nawet ogłoszenia zmiany przewidzianych dyscyplin biegów narciarskich na biegi przełajowe, udało się jednak przygotować trasy biegowe i rozegrać konkurencje biegów narciarskich, jak na Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia przystało. Na trasach biegowych o medale walczyli dziewczęta i chłopcy w kilku grupach wiekowych. Dla najmłodszych była to wielka zabawa i pierwsze spotkanie z atmosferą zawodów, a dla trochę starszych możliwość pokazania swoich umiejętności w dziedzinie sportu od lat kultywowanej w Ptaszkowej.
Na obiektach sportowych obok domu sołeckiego rozgrywane były konkurencje strzeleckie pod okiem LOK „Snajper” z Nowego Sącza.

Równolegle na hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym (Szkole nr 2) uczestnicy kilkunastu Warsztatów Terapii Zajęciowej rozgrywali swoje konkurencje. Wolontariusze oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie pomagali niepełnosprawnym sportowcom w rozgrywaniu konkurencji.

Każdy z uczestników zawodów sportowych otrzymał pamiątkowy kubek z wizerunkiem bałwanka – maskotki zawodów. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale.

Galerie: Cz. 1: ,   Cz. 2: ,    Cz. 3:

PCh


Wczoraj radowaliśmy się 61/XVII Zintegrowaną Zimową Spartakiadą Dziecięcą – Memoriałem Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia (przypomnę, że Roman Stramka, kurier wojenny, urodził się i został ochrzczony w Ptaszkowej). Wszystkim zawodnikom, uczestniczkom i sponsorom składam słowa wdzięczności i uznania, tym bardziej, że warunki zmieniały również czynione przygotowania. Ta impreza o wymiarze nie tylko sportowym, na stałe wpisuję się w historię „naszej małej Ojczyzny” – Ptaszkowej. Dziękuję. Dziękuję za Patronat Honorowy i obecność władz Państwowych, Parlamentarnych i Samorządowych. Dziękuję sponsorom spoza i z naszej parafii. Dziękuję Urzędowi Gminy Grybów z p. Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy, Starostwu z p. Starostą, Urzędowi Marszałkowskiemu z p. Marszałkiem, Sołectwu, Radnym Gminnym i Sołeckim, KGW Ptaszkowa, druhom OSP Ptaszkowa, Policji z Grybowa i Nowego Sącza, orkiestrze, pracującym w kuchni na plebani, przygotowującym plac Memoriału (przystrojenie i nagłośnienie), trasy biegowe i stanowiska strzeleckie, Dziękuję LOK „Snajper” przy NEWAG S.A. w Nowym Sączu z p. Józefem Fiut, za przygotowanie zawodów dla WTZtów z p. Obrzutem, pracującym w biurze zawodów, sędziom PZN. Dziękuję dyrekcjom naszych Szkół, nauczycielom i pracownikom, p. Dyrektorowi, nauczycielom i wolontariuszom ZSZ w Grybowie, WTZtom, lekarzowi zawodów, za obsługę medialną i internetową. Słowa wdzięczności Zarządowi PKS „JAWORZE”, dziękuję byłym naszym sportowcom za zaangażowanie, prowadzącym zawody, ks. Mariuszowi. Wszystkim za przygotowanie i przeprowadzenie tak wielkiej imprezy sportowej – Bóg zapłać!

w imieniu Organizatorów
Ks. Józef Kmak

Komentarze z Facebooka

Komentarz

%d bloggers like this: