Press "Enter" to skip to content

Posts published in “OSP”

Relacja z 69. Zimowej Spartakiady Dziecięcej oraz 25-lecia Parafialnego Klubu Sportowego JAWORZE

W piękną słoneczną sobotę 24 lutego 2024 roku na trasach biegowych Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej rozegrano zawody sportowe w biegach narciarskich. Ze względu na panującą od kilku tygodni wiosenną aurę, organizatorzy zawodów włożyli dużo wysiłku i zaangażowania,…

Zebranie sprawozdawcze OSP Ptaszkowa

21 stycznia w remizie OSP odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków OSP Ptaszkowa za 2023 rok. Przybyli na zebranie druhny i druhowie wysłuchali sprawozdań z działalności jednostki w ubiegłym roku i jednogłośnie udzielili całemu Zarządowi absolutorium. Również…

Koncert kolęd – wsparcie leczenia Karolka

W niedzielę 28 stycznia 2024 roku po mszy św. o godz. 14.00 zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne kolędowanie w kościele parafialnym w Ptaszkowej. W Koncercie Kolęd wystąpią m.in. Orkiestra Dęta z Ptaszkowej, Chór, Scholka Parafialna, zespół Echo Jaworza oraz Kapela Majstry. Kolędowanie…

III Dożynki Ptaszkowskie

W święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny potocznie zwanego świętem Matki Boskiej Zielnej w Ptaszkowej odbyły się III Dożynki Ptaszkowskie zorganizowane przez GOK Grybów Filia Ptaszkowa, Echo Jaworza, Parafia Ptaszkowa, Radni wsi Ptaszkowa, Sołectwo…

Procesja Ciała i Krwi Pańskiej

W Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej mieszkańcy Ptaszkowej przeszli w uroczystej procesji drogą do zabytkowego kościoła. Na trasie procesji ustawione były 4 ołtarze, przy których kapłani odśpiewali Ewangelię. Ołtarze zostały przygotowane przez druhów OSP Ptaszkowa, Koło Gospodyń…