Press "Enter" to skip to content

Parafialny Klub Sportowy „Jaworze”

Parafialny Klub Sportowy „Jaworze”

Jubileuszowe (10 lat) działalności) sprawozdanie PKS    Jaworze

Zapraszamy na profil na Facebooku

19 czerwca 1999 roku został powołany do działania Parafialny Klub Sportowy „Jaworze”. Parafialny Klub Sportowy „Jaworze” działa przy parafii w Ptaszkowej. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, ich rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu. Działalność klubu prowadzona jest w ścisłej współpracy z parafią, dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi różnych szczebli.

W ramach klubu działają sekcje: narciarstwa biegowego i zjazdowego, rowerów górskich oraz sekcja siatkówki. W sekcjach tych, pod kierunkiem nauczycieli trenerów i wolontariuszy trenują dzieci ze szkół podstawowych i młodzież z gimnazjum w Ptaszkowej.

W 2000 roku klub poszerzył swoją działalność statutową o nowe zadanie, tj.: „Udział w międzynarodowej współpracy strukturalno-oświatowej”, w wyniku czego nawiązana została współpraca z organizacjami we Francji i Słowacji.

W czerwcu 2003 roku została nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem Turystyczna Wieś Retro z siedzibą w Nawojowej. Zostały wtedy wykonane i oznaczone trasy rowerowe i biegowe na terenie wsi.

W sierpniu 2003 r. PKS „Jaworze” włączył się w realizację dwuletniego programu „Bioróżnorodność i zielona edukacja w Gminie Grybów”. W wyniku realizacji wspomnianego programu powstał ośrodek szkolenia ekologicznego, ścieżki przyrodnicze, utworzono użytki ekologiczne, wydano przewodnik po regionie oraz powstała izba regionalna. Realizacja w/w przedsięwzięć pokazała i przybliżyła walory krajoznawcze, turystyczne i regionalne wsi mieszkańcom Ptaszkowej i sąsiednich miejscowości.

W ramach współpracy ze szkołami oraz uczniowskimi klubami sportowymi, zakupione zostały koszulki sportowe oraz sprzęt do narciarstwa biegowego, dla zawodników reprezentujących zarówno PKS „Jaworze” jak i UKS-y działające w szkołach.

Od początku swojego istnienia klub jest organizatorem takich imprez cyklicznych jak:

 • Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży o Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia,
 • Festyn – Majówka pod Jaworzem,
 • Sportowo-rekreacyjna impreza „Żegnamy lato, witamy jesień”,
 • Zimowych zawodów o Puchar Wójta Gminy Grybów.

W czasie swojej 10-letniej działalności PKS „Jaworze” był organizatorem, lub uczestniczył, w takich imprezach sportowych jak:

 • Powiatowe Mistrzostwa w Narciarstwie Biegowym – Ptaszkowa,
 • Zawody Pierwszego Śniegu – Ptaszkowa,
 • Starty w Lidze Małopolskiej: Muszyna, Jastrzębik, Wysowa, Muszyna Złockie,
 • II Memoriał Romana Podgórskiego – Rytro,
 • Puchar Wysowej w Biegach Narciarskich ,
 • Mistrzostwa Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Biegach Narciarskich – Jastrzębik,
 • Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Zakopane,
 • Sztafety Narciarskie o Puchar Ferii – Zakopane,
 • Zawody „Karnawał” – Piątkowa,
 • Powiatowa Parafiada – Łącko.

Oprócz swojej statutowej działalności tj. angażowania uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej i organizowania im różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, członkowie PKS „Jaworze” włączają się czynnie w inną działalność dla lokalnej społeczności. PKS „Jaworze” w 2005 roku było współorganizatorem obchodów 450-lecia naszej Parafii, a w 2009 roku 650-lecia lokacji wsi Ptaszkowa.

Z pomocą PKS „Jaworze” w 2000 roku powstała strona internetowa www.ptaszkowa.pl. Założył ją Łukasz Janas i wraz z Piotrem Chronowskim rozwijają ją, administrując nią do dnia dzisiejszego.

Większość środków finansowych dla swojej działalności PKS „Jaworze” pozyskuje od władz samorządowych Województwa Małopolskiego, Powiatu Nowosądeckiego i Gminy Grybów. Są to dotacje celowe na realizację zadań publicznych, głównie „Zimowej Zintegrowanej Spartakiady o Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia” oraz „Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Grybów w szczególności zagrożonych patologią.

Od początku istnienia klubu możemy liczyć na pomoc Juliana Wysowskiego. To dzięki jego wieloletniemu zaangażowaniu się w organizację, Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży o Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia, mogła odbyć się już 54 razy. Do czasu powstania PKS „Jaworze”, to Pan Julian Wysowski, wspólnie z dyrekcją i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 podtrzymywał tradycję organizowania Memoriału w Ptaszkowej.

Sojusznikiem w wypełnianiu zadań klubu jest również Pan Józef Fiut oraz Liga Obrony Kraju „Snajper” z Nowego Sącza. Każdego roku organizujemy wspólnie dla mieszkańców wsi, sportowo-obronną imprezę „Żegnamy lato – witamy jesień”.

Zawsze też mogliśmy liczyć na sponsoring i pomoc rzeczową od okolicznych i miejscowych firm i zakładów pracy. Dzięki życzliwym artykułom naszych lokalnych mediów nasza praca i osiągnięcia są znane niemal w całej Polsce.

Działalność naszego klubu była by o wiele trudniejsza, gdyby nie życzliwa pomoc indywidualnych mieszkańców Ptaszkowej oraz wszystkich wiejskich instytucji. Przez całe 10 lat mogliśmy zawsze liczyć na pomoc i wsparcie naszego ks. proboszcza Józefa Kmaka, (który jest członkiem klubu), naszych strażaków z OSP Ptaszkowa, którzy zabezpieczali każdą naszą imprezę, pań z Koła Gospodyń Wiejskich, na które zawsze można było liczyć przy przygotowywaniu gorących posiłków dla naszych zawodników, Sołtysa, który dba o techniczne zabezpieczenie imprez, radnych, dyrektorów i nauczycieli szkól z naszego terenu, którzy zwykle współorganizowali z klubem wszystkie zawody sportowe i imprezy lokalne oraz orkiestry, która niezawodnie uświetniała nasze imprezy swoim graniem.

Dlatego też, z okazji jubileuszu 10-lecia PKS „Jaworze”, Zarząd i członkowie klubu składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przez te lata wspierali i wspomagali w różnej formie naszą działalność.

Zarząd

Poniżej mała galeria podziękowań i dowodów uznania dla działaczy Klubu Sportowego od:

 • Starosty Nowosądeckiego – Jana Golonki, wręczone przez Józefa Brońskiego,
 • Prezesa Ligi Obrony Kraju płk Grzegorza Jarząbka, wręczone przez Józefa Fiuta,
 • Wójta Gminy Grybów Piotra Kroka,
 • Sołtysa Wsi Ptaszkowa Mariana Kruczka,
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej,
 • Zarządu Stowarzyszenia Turystyczna Wieś Retro,

A także statuetka, która wręczona została każdemu, kto angażował się w pracę Klubu wspierając go m.in. w organizacji wszelkich imprez sportowych organizowanych przez Klub.

%d bloggers like this: