Press "Enter" to skip to content

Procesja Bożego Ciała

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa tradycyjnie przez Ptaszkową przeszła Procesja Bożego Ciała. W tym roku trasa procesji była odwrotna do lat poprzednich. Wiodła od obecnego (nowego) kościoła do starego, zabytkowego. Podniosłą oprawę zapewniła Liturgiczna Służba Ołtarza, orkiestra, Koło Gospodyń Wiejskich i zespół Echo Jaworza ubrani w regionalne stroje, dzieci pierwszokomunijne, Dziewczęca Służba Maryjna oraz dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwonkami. Nad bezpieczeństwem uczestników procesji czuwali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. W procesji wzięły udział niezliczone tłumy mieszkańców Ptaszkowej.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: