Press "Enter" to skip to content

Dzień Strażaka w OSP Ptaszkowa

Jak co roku – ale w całkiem nowych okolicznościach ? druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Ptaszkowej zgromadzili się w nowym kościele parafialnym aby za wstawiennictwem swojego patrona św. Floriana u stóp Matki Bożej Radosnej modlić się za żywych i zmarłych członków naszej jednostki, a także o błogosławieństwo na co dzień w tej niełatwej a zarazem pięknej służbie. W tym roku Dzień Strażaka w Ptaszkowej został przeniesiony na 29 maja ze względu na dużą ilość różnych innych uroczystości (Misje Święte, Przeniesienie Obrazu, Dedykacja kościoła, festyn parafialny) na początku maja.

Korzystając z tej okazji Zarząd OSP podziękował wszystkim zebranym za trud włożony w utrzymanie gotowości bojowej jednostki, za udział w szkoleniach i zbiórkach. Podziękował również za wkład pracy przy remoncie garażu, modernizacji otoczenia remizy i bieżącą pracę przy utrzymaniu porządku wokół remizy.

Były również podziękowania za podjęty wysiłek przy organizacji i zabezpieczeniu ważnych imprez i uroczystości które dane nam było przeżywać w ostatnim okresie: procesji z obrazem, dedykacji nowego kościoła czy festynie.

W najbliższym okresie przed druhami OSP kolejne wyzwania – tym razem sportowe: udział w zawodach strażackich w Starym Sączu (12.06), wyjazd aż 4 naszych drużyn na zawody wojewódzkie do Gorlic (18.06), na następny dzień udział w zawodach gminnych w Grybowie, a tydzień później start w zawodach powiatowych w Podegrodziu.

Wszystkich proszono o stałe – oczywiście w miarę posiadanych możliwości i czasu – zaangażowanie się w utrzymanie gotowości bojowej, podnoszenie i uzupełnianie wiedzy podczas ćwiczeń i szkoleń, oraz o pomoc i włączanie się w podejmowane przez jednostkę działania na terenie remizy czy miejscowości.

Z racji dzisiejszego spotkania w tak licznym gronie ? wszystkim Druhom OSP oraz ich Rodzinom Zarząd OSP złożył życzenia jak najwięcej radosnych chwil, oraz życzliwości od innych a drużynom sportowym osiągnięcia jak najlepszych wyników na zawodach sportowo-pożarniczych.

Spotkanie było również okazją do wręczenia brązowych, srebrnych oraz złotych oznak dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Leszek Janusz

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: