Press "Enter" to skip to content

Święto Świętych Młodzianków

28 grudnia w Kościele Katolickim obchodzone jest święto liturgiczne Świętych Młodzianków. Święto to dedykowane jest Rzezi Niewiniątek dokonanej na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem. Zgodnie z opisem w Ewangelii Św. Mateusza zamordowani zostali wówczas wszyscy chłopcy w wieku do lat dwóch.

Dzisiaj wraz z wspomnieniem Świętych Młodzianków Kościół przeprasza za wszystkie grzechy przeciw życiu. Dlatego podczas środowego nabożeństwa przedstawiony został przez Scholę oraz Dziewczęcą Służbę Maryjną montaż słowno-muzyczny dotyczący ochrony życia, a po Mszy Św. wierni w milczeniu uczestniczyli w procesji przebłagalnej wokół kościoła.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: