Press "Enter" to skip to content

Jubileusze małżeńskie

Święto Świętej Rodziny to w naszej parafii dzień, w którym w szczególny sposób czcimy jubileusze małżeńskie. Na Mszy Świętej spotykają się pary, które w 2016 roku obchodziły 60-tą, 50-tą, 25-tą oraz 1-szą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Diamentowi oraz Złoci Jubilaci są wzorem szczególnie dla tych, którzy są na początku swojej drogi małżeńskiej, świętujących swoją pierwszą rocznicę oraz dla tych małżeństw, które świętują srebrne gody. Wszystkie pary stając przed ołtarzem odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie. Na końcu Jubileuszowej Mszy Św. wszyscy Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Do życzeń od całej parafii włączył się chór parafialny wzbogacając swoim śpiewem Mszę Świętą oraz śpiewając Jubilatom uroczyste Vivat!

Czcigodni Jubilaci:

60 lat:

 • Maria i Stefan Rola
 • Maria i Ludwik Wysowscy

50 lat:

 • Maria i Józef Rysiewicz
 • Stanisława i Tadeusz Górscy
 • Władysława i Franciszek Krok

25 lat

 • Irena i Mirosław Michalik
 • Elżbieta i Czesław Cempa
 • Barbara i Eugeniusz Rysiewicz
 • Urszula i Jerzy Rola
 • Danuta i Zenon Tarasek
 • Magdalena i Paweł Motyka
 • Teresa i Tadeusz Hajduga
 • Zofia i Ryszard Siedlarz
 • Teresa i Paweł Kogut

1 rocznica:

 • Renata i Łukasz Węgrzynowscy
 • Joanna i Grzegorz Gadzina
 • Katarzyna i Mirosław Kogut
 • Anna i Artur Kogut
 • Małgorzata i Szymon Ogorzałek
 • Agnieszka i Roberto Valeri
 • Edyta i Jakub Michalik
 • Justyna i Tomasz Pomierny
 • Karolina i Andrzej Cychowscy
 • Paulina i Andrzej Poręba
 • Renata i Przemysław Jasińscy

 

Miłość cierpliwa jest… Kor. 18,4

Wszystko nam dałeś,? co dać mogłeś Panie: ? Żywot najczystszy ? – a więc godzien krzyża, ? I krzyż – lecz taki, ? co do gwiazd Twych zbliża ? Najwyższe dałeś w czasie powołanie! ? Tchem dzieje świata ? Tyś przegiął jak kłosy, ? Do pełniejszego dla nas wszędzie żniwa; ? Ziemię nam ujął ? – a spuścił niebiosy ? I serce Twoje nas zewsząd przykrywa ? Lecz wolną wolę musiałeś zostawić;

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: