Press "Enter" to skip to content

Walne zebranie OSP Ptaszkowa

21 stycznia w remizie OSP odbyło się Walne Zgromadzenie wszystkich członków OSP Ptaszkowa. Oprócz czynnych członków, druhen i druhów oraz członków wspierających na spotkanie przybyli zaproszeni goście. W śród nich wicestarosta Antoni Koszyk, Komendant Miejski PSP st. bryg. Janusz Basiaga, Radni Gminy Grybów, Ks. proboszcz Józef Kmak oraz prezes LOK „Snajper” Józef Fiut.

Podczas zebrania prowadzonego przez Wiceprezesa Miejsko-Gminnego związku OSP Pawła Wysowskiego sprawozdanie z działalności jednostki za rok poprzedni złożył wicerezes OSP Ptaszkowa Leszek Janusz. Sprawozdaniu towarzyszyła prezentacja zdjęć z omawianych wydarzeń. Druhna Monika Szubryt złożyła sprawozdanie z finansów jednostki a Pan Stanisław Król złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, której jest przewodniczącym. Wyróżniający się druhny i druhowie zostali odznaczeni, wręczono również odznaczenia za wysługę lat. Zebrani członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za rok 2016. Zarząd przedstawił plan działań na kolejny rok. Jednym z głównych będzie staranie o pozyskanie środków na zakup nowego samochodu bojowego. Tego zakupu życzyli i pomoc w staraniach o zdobycie na niego środków życzyli również w swoich wystąpieniach przybyli goście. Na koniec nie zabrakło tradycyjnego, wesołego punktu programu; „A tak to bywało…”

Podczas zebrania wśród członków OSP przeprowadzona została zbiórka dla małej Milenki Michalik – córki członków naszej OSP Natalii i Karola. Jednostka jak co roku zachęca do przekazania 1% podatku na swój cel, jednak w tym roku zadecydowano, że te środki bardziej przydadzą się właśnie Milence i jej Rodzicom.

15966287_1048775538584024_3886716923801748877_n

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: