Press "Enter" to skip to content

Apel Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej

Drodzy Mieszkańcy !

Ochotnicza Straż Pożarna w Ptaszkowej działa już prawie 87 lat. Strażacy służą i nadal chcą służyć. By móc kontynuować tą misję potrzebny jest odpowiedni sprzęt i samochód. Obecnie posiadany samochód Mercedes ma już 44 lata i w każdej chwili może odmówić posłuszeństwa. Dlatego podjęto starania o zakup dla naszej jednostki nowszego samochodu.

Starania przyniosły efekt w postaci dotacji w kwocie 170 tysięcy złotych z Urzędu Gminy. Kwota ta w 70 procentach zaspokaja koszt zakupu używanego samochodu o odpowiednich parametrach. Jednostka OSP w najbliższym czasie musi pozyskać brakującą kwotę.

Wierząc w zrozumienie tej szczególnej sytuacji i szczególnego celu,  w najbliższą sobotę to jest 29 kwietnia, strażacy udadzą się do wszystkich domów z  prośbą o wsparcie finansowe  zakupu samochodu.

Wpłaty można również przesyłać na konto OSP nr
23 8797 0003 0000 0013 3926 0001

Za każdą pomoc i wsparcie z góry serdecznie dziękujemy.

W imieniu strażaków:
Czesław Hajduga ? Prezes OSP  

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: