Press "Enter" to skip to content

Mikołaj przyszedł z prezentami

Z prezentami, ale też z symbolicznymi rózgami przyszedł Święty Mikołaj do dziewczynek i chłopców działających w różnych grupach liturgicznych w parafii Ptaszkowa. Zgromadzeni w kościele śpiewem przywitali Świętego Mikołaja, zachęcając go do wręczania prezentów. Paczki od Świętego odebrali: Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca Służba Maryjna, dziewczynki śpiewające w Scholi, członkowie Podwórkowych Kółek Różańcowych oraz lektorzy. W tym roku Święty Mikołaj obdarował również prezentami młodsze dzieci, nienależące jeszcze do żadnej grupy, a których rodzice poprosili Św. Mikołaja o przekazanie im prezentów przy tej okazji.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: