Press "Enter" to skip to content

Walne zebranie OSP Ptaszkowa

20 stycznia w OSP Ptaszkowa odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Wśród zaproszonych i przybyłych na zebranie członków byli: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Nowy Sącz st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka, Prezes Miejsko-Gminny OSP Miasta i Gminy Grybów,  burmistrz Miasta Grybów Paweł Fyda, Naczelnik Wydziału Organizacyjno ? Kadrowego st. kpt. mgr inż.Piotr Wysowski, Wicestarosta Antoni Koszyk, Wójt Gminy Grybów Piotr Krok, ks. Prałat Józef Kmak – proboszcz parafii Ptaszkowa, Sołtys Marian Kruczek oraz Radna Gminy Grybów Maria Michalik. W zebraniu wzięli udział również zaproszeni goście wspierający działalność OSP Ptaszkowa. Na zebranie dotarł również Ks. Bogusław Sobusiak, były czynny członek OSP Ptaszkowa, wciąż wspierający nasza jednostkę a obecnie wikariusz w parafii Mikluszowice. Członkowie OSP Ptaszkowa wysłuchali sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i jednogłośnie udzielili Zarządowi OSP absolutorium za miniony rok. Przyjęli również plan działania jednostki na bieżący rok. Najważniejszym punktem do zrealizowania w 2018 roku jest zakup samochodu strażackiego. Wyróżniającym się członkom OSP wręczono odznaczenia. Otrzymali je również członkowie świętujący „okrągłe rocznice” działalności w Straży. Kończącym działalność w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych wręczono pamiątkowe statuetki.

Zgromadzeniu minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków OSP Ptaszkowa, w tym członka honorowego brygadiera Antoniego Bieniasa.

W trakcie zebrania przeprowadzono również zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Milenki – córki naszych strażaków Natalii i Karola Michalików. Za złożone datki serdecznie wszystkim dziękujemy i prosimy o przekazanie 1% podatku podczas tegorocznych zeznań podatkowych. Szczegóły dla pragnących włączyć się w tę zbiórkę na stronie: www.osp.ptaszkowa.pl.

 

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: