Press "Enter" to skip to content

Nowy samochód pożarniczy poświęcony i przekazany „do służby”

Za nami piękna uroczystość Dnia Strażaka połączona z uroczystym poświęceniem i przekazaniem zakupionego samochodu pożarniczego marki DAF dla naszej jednostki. Na uroczystość przybyli: członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, władze Gminy Grybów, Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu., Prezes ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu, Wiceprezes i członkowie ZOMG ZOSP RP w Grybowie, Prezesi, Naczelnicy oraz poczty sztandarowe OSP gminy Grybów, szefowie firm i instytucji współpracujących i wspierających nasza działalność oraz mieszkańcy naszej wioski.

Po uformowaniu pod remizą szyku pododdziały z Orkiestrą Dętą z Ptaszkowej przemaszerowały do Kościoła Parafialnego na uroczystą Mszę Świętą sprawowaną pod przewodnictwem Ks. Prałata Józefa Kmaka. Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy uczestniczący w nabożeństwie mieli możność ucałowania relikwii Św. Floriana. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu pod remizą OSP. Złożyły się na nią:

1. Meldunek Dowódcy uroczystości st. kpt. Piotra Wysowskiego złożony P. st. bryg. Waldemarowi Kuźmie Komendantowi Miejskiemu PSP.

2. Podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.

3. Powitanie gości i przedstawienie historii jednostki przez dh Leszka Janusza Wiceprezesa OSP.

4. Poświęcenie nowego samochodu którego dokonał Ks. Prałat Józef Kmak.

5. Symboliczne przekazanie nowego samochodu przez Panów. st. bryg. Piotra Kuźmę Komendanta Miejskiego PSP, st. bryg. Pawła Motykę Prezesa ZOP ZOSP RP oraz Piotra Kroka Wójta Gminy Grybów. Kluczyki do samochodu odbierali: dh Marian Michalik Naczelnik OSP oraz dh Piotr Hajduga kierowca.

6. Uroczyste przecięcie wstęgi poświęcanego samochodu oraz jego uruchomienie i włączenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

7. Wręczenie zasłużonym działaczom i członkom OSP wyróżnień:

 • Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
  Złotym dh Józef Fiut,
  Srebrnym dh Maria Michalik
 • Odznaki za „Wysługę lat”: otrzymali:
  za 60 lat dh Eugeniusz Michalik
  za 55 lat dh Władysława Poręba
  za 50 lat dh Stanisław Król
  za 45 lat dh Stanisław Kiełbasa i dh Edward Bagnicki
  za 40 lat dh Wojciech Florek i dh Antoni Ptaszkowski
  za 30 lat dh Janusz Kmak i dh Krzysztof Bagnicki
 • Jabłka Sądeckie przyznane przez Starostę Nowosądeckiego otrzymali:
  Złote: dh Marian Kruczek
  Srebrne: dh Dominik Janusz i dh Franciszek Rola

8. Wystąpienia zaproszonych gości – głos zabrali: P. Piotr Krok Wójt Gminy Grybów, P. Antoni Poręba Radny Powiatu Nowosądeckiego (przekazując jednocześnie dla OSP promesę w kwocie 4000 zł. na zakup defibrylatora), P. st.bryg. Waldemar Kuźma Komendant Miejski PSP, P. st.bryg. Paweł Motyka Prezes ZOP ZOSP RP, P. Jan Radzik Przewodniczący Rady gminy Grybów, Ks. Prałat Józef Kmak (przekazując malowany na szkle obraz św. Floriana).

9. Wręczenie przez Prezesa i Naczelnika OSP symbolicznych podziękowań w formie statuetek z nowym samochodem oraz dyplomów dla osób które przyczyniły się do zakupu nowego samochodu i jego doposażenie.

10. Zakończenie uroczystości i wyprowadzenie pododdziałów z placu uroczystości.

11. Wspólny poczęstunek w remizie OSP.

Dziękujemy Wszystkim za pomoc w zorganizowaniu uroczystości a w szczególności: P. Piotrowi Krokowi Wójtowi gminy Grybów, Panu Marianowi Kruczkowi Radnemu, Pani Marii Michalik Radnej, Ks. Prałatowi Józefowi Kmakowi, P. Piotrowi Chronowskiemu, Orkiestrze Dętej z Ptaszkowej. Dziękujemy wszystkim przybyłym jednostkom OSP, strażakom OSP Ptaszkowa, członkom MDP, wszystkim gościom i mieszkańcom wsi.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: